Landelijk MZSW-congres

Agenda | 03-10-2019

De Participatiewet heeft grote veranderingen met zich meegebracht. Is de rust inmiddels weergekeerd? Kom naar het landelijke MZSW-congres op 3 oktober 2019. Medezeggenschap en de invloed op de toekomst van de sociale werkbedrijven staan centraal.

Breed offensief

Staatssecretaris Van Ark heeft een ‘Breed offensief’ in gang gezet en de maatschappelijke en politieke discussie over de rol van het SW-bedrijf gaat voort. Hoe bereidt een OR zich voor op toekomstige ontwikkelingen? Wat hebben we in de afgelopen jaren geleerd en wat kunnen we nu gebruiken? Hoe zorgen we dat de medezeggenschap haar rol optimaal kan blijven spelen? Deze en andere vragen komen op het MZSW-congres aan de orde.

Meer informatie

Bent u betrokken bij medezeggenschap binnen de sociale werkgelegenheid? Dan mag u dit jaarlijkse congres voor en door OR-leden niet missen. Reserveer dus alvast 3 oktober 2019 in uw agenda! In juni is het programma bekend en kunt u zich aanmelden.