Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Externe plaatsing

Externe plaatsingDe juiste werkplek voor de werknemer: de arbeidsomstandigheden borgen wanneer medewerkers geplaatst worden is een lastig vraagstuk. Hieronder vindt je praktijkvoorbeelden en instrumenten die je als OR kunt gebruiken.

Arbeidsomstandigheden en detachering

Kijk voor meer informatie ook op de site van de arbocatalogus SW. Een van de deelcatalogi is geheel gewijd aan detachering.

Medewerker tevredenheidonderzoek

Een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) meet de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers. Je kunt als ondernemingsraad zelf het initiatief nemen tot een tevredenheidsonderzoek, maar dit initiatief kan ook afkomstig zijn van uw bestuurder. In dit geval heeft de OR instemmingsrecht. SBCM heeft een MTO-SW ontwikkeld.Opens external link in new window Lees meer