Nieuws
Agenda

Gezond gedrag | Omgaan met agressie

Het is belangrijk om goed om te gaan met agressie binnen de SW-organisatie. Dit kan met behulp van een goed agressiebeleid. De OR kan er met name voor zorgen dat er bij de directie blijvende aandacht is voor preventie en aanpak van agressie.

Wat u als ondernemingsraad kunt doen bij de aanpak van agressie:

  • Inventariseer welke maatregelen genomen zijn
  • Kijk of deze nog effectief en actueel zijn
  • Pols bij de achterban waar nog knelpunten zijn
  • Stimuleer dat agressie als vast punt op de agenda komt bij werkoverleggen
  • Neem deel aan werkgroepen die (nieuwe) protocollen opstellen
  • Volg scholing om beter over het onderwerp te kunnen meepraten
  • Indien afwezig: stimuleer de bestuurder om incidenten te registreren
  • Stel succesvolle circuits of afdelingen als voorbeeld

Omgaan met agressie

Agressief gedrag herkennen en op de juiste wijze handelen. In de kernpuntenkaarten, agressieprotocollen en publicatie ‘Dit pik ik niet’ krijgt u hier inzicht. Kijk op de Opens external link in new windowproductpagina Omgaan met agressie op de sbcm-site.

Deelarbocatalogus Agressie en Geweld

In de deelarbocatalogus Agressie en Geweld vind je alle informatie over Opens external link in new windowregels omtrent agressie en geweld in je werk.