Werkse! betrekt hele organisatie bij artikel 24-overleg

Nieuws | 18-09-2019

Werkse! organiseert het artikel 24-overleg anders dan andere organisaties. Het overleg vindt namelijk plaats in de kantine met bestuurder, ondernemingsraad (OR) én werknemers. ‘Een ideale manier om zichtbaarder te zijn als OR en onze achterban te betrekken bij onze werkzaamheden’, zegt Hans de Vries Reilingh, voorzitter van de OR van Werkse!.

Het artikel 24-overleg is het overleg van de bestuurder met de OR over de algemene gang van zaken dat één keer in het half jaar plaatsvindt. In dit overleg vertelt de bestuurder wat er het afgelopen half jaar is gebeurd en welke richting de organisatie uitgaat. Zo weet de OR wat hij de aankomende periode kan verwachten, zodat hij snel kan inspelen op de ontwikkelingen in de organisatie.

Artikel 24-overleg belangrijk instrument

Bij Werkse!, het sociale werkbedrijf, reïntegratiebedrijf en het werkgeversservicepunt van de gemeente Delft en Midden-Delftland, zien ze het artikel 24-overleg als een belangrijk instrument om iedereen te betrekken bij de organisatie. Cor van der Wel noemt twee argumenten om te starten met een ‘openbaar’ artikel 24-overleg. ‘Toen ik in oktober 2016 werd aangesteld als directeur van Werkse! proefde ik dat er een tweedeling was in staf en doelgroep. Ik vind dat we één organisatie zijn. We eten allemaal uit dezelfde ruif. Daarnaast is communicatie een belangrijk onderwerp in elke organisatie. Hoe bereik je anders vanuit het MT alle medewerkers om te vertellen wat je aan het doen bent en waar je naartoe wilt?’

De OR omarmde het idee van de bestuurder en in 2017 is dan ook een start gemaakt met het openbare artikel 24-overleg. ‘Het besluit om het overleg op deze manier vorm te geven werd voor mijn tijd genomen, maar ik ben er zeer positief over’, zegt De Vries Reilingh. ‘De achterban wordt meer betrokken bij het bedrijf én bij de OR. De OR wordt ook meteen goed zichtbaar, waar toch veel OR’s mee worstelen. Op deze manier zien de medewerkers de OR direct in actie.’

Ontwikkeling artikel 24-overleg

Het overleg wordt altijd op dezelfde manier opgebouwd. ‘Hans opent als voorzitter de vergadering. Waar nodig doet hij dan een aantal mededelingen vanuit de OR of hij licht wat lopende zaken toe. Daarna geef ik een korte presentatie. Deze presentatie stuur ik van tevoren naar de OR-leden, zodat zij hun vragen alvast kunnen noteren. Tijdens mijn presentatie is er ruimte ingepland voor de vragen van de OR en de medewerkers’, vertelt Van Wel.

Werkse! is continu bezig om het overleg door te ontwikkelen. ‘Tijdens het eerste overleg kozen we voor een soort bioscoopopstelling. De OR aan de ene kant met mij als bestuurder en aan de andere kant keek iedereen toe. Nu hebben we gekozen om de stoelen in de vorm van een hoefijzer te zetten. Zo creëren we meer een wij-gevoel in plaats van een wij-zij-gevoel. Daarnaast probeer ik minder informatie te zenden en meer tijd in te ruimen voor vragen vanuit de zaal’, zegt Van der Wel. ‘Het volgende artikel 24-overleg organiseren we in de ochtend in plaats van in de middag, zodat ook andere teams aanwezig kunnen zijn’, voegt De Vries Reilingh toe.

Grote belangstelling

Elk half jaar zijn er meer dan 100 medewerkers die het artikel 24-overleg bijwonen in de kantine. Dat vraagt volgens De Vries Reilingh nogal wat organisatie. ‘In onze kantine hangen op verschillende plaatsen schermen, zodat iedereen de presentatie goed kan volgen. Daarnaast krijgen onze medewerkers ook echt de gelegenheid om de vergadering te bezoeken.’

De Vries Reilingh merkt dat medewerkers enthousiast zijn over deze mogelijkheid. ‘Na het vorige overleg hebben we een enquête gehouden. De uitkomsten waren erg positief. We merken echter wel dat de boodschap vaak wat abstract is en dat is niet allemaal even begrijpelijk voor onze medewerkers. Cor probeert de boodschap zo begrijpelijk mogelijk over te brengen, soms ook met behulp van visuals, maar het zal voor een bepaalde groep altijd iets te hoog gegrepen zijn. We merken wel aan de vragen dat we op de goede weg zijn. De vragen gingen tijdens het eerste overleg nog vooral over de dagelijkse werkzaamheden. Nu gaat het al steeds vaker over bijvoorbeeld de toekomst van het bedrijf.’

Openbaar artikel 24-overleg kans voor andere SW-bedrijven

Ondanks dat het openbare artikel 24-overleg de nodige voorbereidingen met zich meebrengt, vindt Van der Wel deze vorm een grote kans voor andere SW-bedrijven, zeker als er een constructieve verhouding is tussen bestuurder en OR. ‘De tijd dat een bestuurder in zijn torentje zat, op grote afstand van de doelgroep, is voorbij. De wereld is veranderd, dus als bestuurder moet je veel transparanter zijn richting je eigen organisatie. Daarvoor is dit de ideale mogelijkheid. Waarom zou je die kans niet grijpen?’