Kom naar de bijeenkomst voor (ambtelijk) secretarissen in de SW

Nieuws | 18-09-2019

Welke rol kan een OR spelen bij de bewustwording van duurzame inzetbaarheid en hoe kan de (ambtelijk) secretaris dit faciliteren? Hoe ziet een toekomstbestendige OR eruit? Deze zaken worden besproken tijdens de platformbijeenkomst voor (ambtelijk) secretarissen in de SW op 19 november 2019.

Tijdens de bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Duurzame inzetbaarheid als arbo-onderwerp voor de OR.
  • Duurzame inzetbaarheid van de OR, oftewel een toekomstbestendige OR.

Campagne Ik ben aan de bal

Het onderwerp ‘Duurzame inzetbaarheid als arbo-onderwerp voor de OR’ sluit aan bij de campagne Opens external link in new window‘Ik ben aan de bal’, waarin SW-bedrijven worden ondersteund om bewustwording bij medewerkers te creëren op drie pijlers: ik leef gezond, ik blijf groeien en ik werk met plezier. Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Elke medewerker heeft iets anders nodig om gezond en met plezier te (blijven) werken.

Toekomstbestendige OR

Voor ondernemingsraden is en blijft het een uitdaging om in te spelen en mee te bewegen in een continu veranderende omgeving. Tijdens de platformbijeenkomst voor (ambtelijk) secretarissen in de SW wordt stilgestaan bij hoe een OR dit kan bewerkstelligen en hoe een (ambtelijk) secretaris dit kan ondersteunen.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats van 09.30 tot 12.30 uur in Utrecht met aansluitend een lunch. Deelname aan het platform is kosteloos. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de ervaren trainer/coach Opens external link in new windowStephany Linthorst van sl IMPACT. SBCM ondersteunt het platform facilitair. Je kunt lid worden door een mail te sturen naar Opens window for sending emailStephany Linthorst.

Platform voor en door (ambtelijk)secretarissen

In het platform wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en worden thema’s inhoudelijk uitgediept. De invloed die het werk heeft op je werk als OR-secretaris staat daarbij centraal. De platformbijeenkomsten zijn in het voor- en najaar. Het zijn prima gelegenheden om je netwerk op te bouwen en te onderhouden. Ook de rol, positie en taken van de ambtelijk secretaris komen aan bod. Verder is het platform een belangrijk netwerk om diverse formats, checklists, en dergelijke uit te wisselen.