Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Klankbordgroep MZSW

Sinds 2011 voert SBCM op verzoek van het Technisch Overleg Sociale Werkvoorziening (TOSW) activiteiten uit ter verbetering van de kwaliteit van de medezeggenschap in de SW. SBCM treedt op als projectleider en de klankbordgroep MZSW stelt jaarlijks het activiteitenplan op en legt dit ter vaststelling voor aan het TOSW.
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale platform en het TOSW en komt vier maal per jaar bij elkaar.

Contactpersoon is Arjan van der Borst, 0620542358, a.vanderborst(at)caop.nl

Verslag Klankbordgroep Medezeggenschap d.d. Initiates file downloadnovember 2017
Verslag Klankbordgroep Medezeggenschap d.d. Initiates file download16 juni 2017
Verslag Klankbordgroep Medezeggenschap d.d. Initiates file download31 maart 2017
Verslag Klankbordgroep Medezeggenschap d.d. Initiates file download25 nov 2016