Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Ondersteuning regionale platforms ondernemingsraden

Er bestaan zes platforms van ondernemingsraden in de SW. De ervaring leert dat het behoorlijk arbeidsintensief is om een platform daadwerkelijk draaiende te houden. Zorgen dat de leden regelmatig bijeen komen, dat er een interessante agenda is en dat het platform ook daadwerkelijk iets oplevert en een functie heeft, zoals in het beschikbaar stellen en bijhouden van relevante informatie.

In overleg met de klankbordgroep MZSW, biedt SBCM, het A&O fonds binnen de SW, daarom praktische ondersteuning aan platforms. Daarmee wordt het bestuur van de regionale platforms werk uit handen genomen en kan men zich focussen op de inhoudelijke rol binnen het platform. Concreet gaat om de volgende opties:

  1. het up-to-date houden van een databank met OR-leden van alle SW-organisaties, platform en diverse netwerken. U grijpt nooit meer mis.
  2. verzorgen van de contributie inning van een platform en andere administratieve handelingen. U krijgt zo meer tijd voor inhoudelijke zaken.
  3. Het praktisch proces rondom platformvergaderingen. Hierbij gaat het om het versturen van de agenda aan de deelnemers, het beschikbaar stellen van vergaderstukken, verslagen en het publiceren daarvan, archiveren en toegankelijk maken van het archief voor uw platform. U levert het aan en wij doen de rest! Het loopt via de website mzsw.nl, desgewenst met een deel dat alleen voor uw platformleden toegankelijk is.
  4. Een kennisbank. Relevante ontwikkelingen bij de verschillende OR-en in de SW en hun organisaties worden bijgehouden en beschikbaar gesteld via MZSW.
  5. Als platform kun je €2.500 euro aanvragen, te besteden aan regionale activiteiten. Verantwoording over de besteding daarvan leg je af aan je eigen platform.

De exacte invulling van de ondersteuning is afhankelijk van de wensen per platform. Neem contact met ons op zodat in overleg de gewenste ondersteuning ingevuld kan worden.

Arjan van der Borst, 06-20542358, a.vanderborst(at)caop.nl of Info(at)mzsw.nl

Isaak Mol, 06-14338890