Nieuws
Agenda
 • 03-10-2019 Landelijk MZSW-congres

  De Participatiewet heeft grote veranderingen met zich meegebracht. Is de rust inmiddels weergekeerd? Kom naar het landelijke MZSW-congres...

 • 19-11-2019 Platform voor (ambtelijk) secretarissen in de SW

  Sluit je aan bij het platform voor (ambtelijk) secretarissen in de SW: deel kennis en ervaringen uit diep thema’s inhoudelijk uit.

SPOOR

Spoor is het Samenwerkend Provinciaal Ondernemingsraad Overleg Randstad.

Contactpersonen:

Hugo van Velden h.vanvelden(at)haeghegroep.nl Haeghe Groep Den Haag

Initiates file downloadVerslag vergadering van Spoor d.d. 8 april 2015

Initiates file downloadVerslag vergadering van Spoor d.d. 11 februari 2015

Initiates file downloadVerslag vergadering van Spoor d.d. 10 december 2014

Initiates file downloadVerslag vergadering van Spoor d.d. 8 oktober 2014

Initiates file downloadVerslag vergadering van Spoor d.d. 11 juni 2014

Initiates file downloadVerslag vergadering van Spoor d.d. 9 april 2014

Initiates file downloadAgenda vergadering van Spoor d.d. 12 februari 2014

Initiates file downloadVerslag vergadering van Spoor d.d. 13 december 2013

Verslag vergadering van Spoor d.d. 12 juni 2013

Verslag vergadering van Spoor d.d. 10 april 2013

Verslag vergadering van Spoor d.d. 12 december 2012

Bijeenkomst: De Participatiewet, leuk……, maar nu?

 | 21-11-2013

In dialoog over een nieuwe toekomst 21 november 2013, Drechtwerk Dordrecht

De Participatiewet komt er aan en gaat in op 1 januari 2015. De regelgeving ten aanzien van de niet-reguliere arbeidsmarkt is onderwerp van een ingrijpende besluitvorming en herschikking van middelen.

De samenwerkende ondernemingsraden van de SW in de Randstad (SPOOR),
organiseren daarom een symposium, waarin een podium wordt geboden aan alle betrokken partijen.

Centrale thema’s tijdens deze dag:

 • Kernpunten van de Participatiewet
 • Visie van gemeenten, intermediaire organisaties en SW-bedrijven op hun
  toekomst
 • In gesprek met ondernemers uit de Randstad over onder meer plaatsing, quota en detachering
 • De betekenis van de veranderingen voor de medezeggenschap

Het symposium biedt een gevarieerde inkijk in deze thema’s en nodigt uit tot een boeiende interactie tussen alle deelnemers, bevlogen pleitbezorgers en opponerende critici.

Het symposium wordt mogelijk gemaakt en ondersteund door SBCM, het arbeidsmarkten opleidingsfonds voor de sociale werkvoorziening.