12 december: platformbijeenkomst over ´Pijlers voor een succesvolle medezeggenschap´

Sociaal ontwikkelbedrijven hebben veelal te maken met veranderingen en vernieuwingen. Dat vraagt om aanpassingen van de medezeggenschap. In de bijeenkomst op 12 december kijken we naar de pijlers voor succesvolle medezeggenschap (MZ). We belichten de verschillende MZ-structuren en gaan in op de bemensing van de ondernemingsraad.

Ondernemingsraad

Niet alleen de structuur, maar ook het werk van de ondernemingsraad verandert. Vraagstukken worden steeds complexer. In deze tijd waarin het werk steeds complexer wordt, is het van essentieel belang om de juiste medezeggenschapstructuur te bepalen en de juiste mensen te hebben in de ondernemingsraad. Hierover gaan we in gesprek tijdens de bijeenkomst.

Vanzelfsprekend is er tijdens de bijeenkomst ook tijd om met collega-(ambtelijk)secretarissen van gedachten te wisselen en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Ten slotte is er aan het einde van de themabijeenkomst tijdens de lunch de gelegenheid om te netwerken.

Wil je meer weten over de bijeenkomst en je aanmelden? Ga dan naar de bijlage.

Praktische informatie

Datum: 12 december 2023
Tijd: van 09.30 uur tot 12.30 uur, met aansluitende lunch
Locatie: Utrecht

Aanmelden nieuwsbrief