Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Het informatiecentrum voor de OR in de SW

In het informatiecentrum vind je informatie over:

  • de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zoals een voorbeeldreglement voor de werkwijze van de OR en een overzicht met faciliteiten voor de OR;
  • veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) en de rol van de OR;
  • alles over de cao WSW;
  • communicatie met de achterban, met praktische handvatten.