Nieuws
Agenda
  • 03-10-2019 Landelijk MZSW-congres

    De Participatiewet heeft grote veranderingen met zich meegebracht. Is de rust inmiddels weergekeerd? Kom naar het landelijke MZSW-congres...

  • 19-11-2019 Platform voor (ambtelijk) secretarissen in de SW

    Sluit je aan bij het platform voor (ambtelijk) secretarissen in de SW: deel kennis en ervaringen uit diep thema’s inhoudelijk uit.

Het informatiecentrum voor de OR in de SW

In het informatiecentrum vind je informatie over:

  • de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zoals een voorbeeldreglement voor de werkwijze van de OR en een overzicht met faciliteiten voor de OR;
  • veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) en de rol van de OR;
  • alles over de cao WSW;
  • communicatie met de achterban, met praktische handvatten.