Over ons

Wat is MZSW?

MZSW staat voor: MedeZeggenschap Sociale Werkgelegenheid. Sinds 2011 voert SBCM op verzoek van het Technisch Overleg Sociale Werkvoorziening (TOSW) activiteiten uit om de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren. SBCM laat zich bij deze taak adviseren door een klankbordgroep van OR-leden uit SW-organisaties en vanuit het TOSW. Deze website is een van de activiteiten in het MZSW-project.

Belangrijkste activiteiten MZSW

De MZSW-site is speciaal bedoeld voor OR-leden in de SW-sector. Het doel van de site is:

  • de kennis van de OR-leden vergroten;
  • de onderlinge contacten tussen ondernemingsraden stimuleren;
  • de onderlinge kennisuitwisseling bevorderen.

Daarom vind je hier:

  • informatie over verschillende aspecten van het OR-werk, bijvoorbeeld de Wet op de ondernemingsraden (WOR) of de rol van de OR bij thema’s als arbeidsontwikkeling en arbeidsomstandigheden;
  • praktische handvatten, bijvoorbeeld om heldere teksten te schrijven of een lijst met aandachtspunten wanneer je een commissie voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM-commissie) gaat oprichten.

SBCM ondersteunt de regionale platforms voor ondernemingsraden in de SW op verschillende manieren:

Aanmelden nieuwsbrief