Platforms

Platforms

Hier staan de contactgegevens van de zes regionale platforms ondernemingsraden SW in Nederland. Wil je meer informatie over een platform of wil je deelnemen aan een overleg? Mail de contactpersoon in de regio of benader de contactpersoon van de klankbordgroep MZSW.

Contactgegevens regionale platforms

Brabantse SW-organisaties
Olaf Fugers, Senzer,  o.fugers@senzer.nl, 06 41 41 11 46

OLSW (Limburg)
Antoon Theijs, Westrom, a.theijs@Westrom.nl

MZSW Platform Midden & Oost
Vanwege een wisselend voorzitterschap van het platform graag contact opnemen met Arjan van der Borst, SBCM, a.vanderborst@caop.nl

POCNN (Noord-Nederland)
Edwin de Haan-Sülter, edwin.dehaan@afeer.nl
Paul Stoppelenberg, Reestmond, p.stoppelenburg@reestmond.nl

Spoor – Samenwerkend provinciaal ondernemingsraad overleg randstad (Regionaal platform Zuid-Holland)
Jan Braem, Den Haag Werkt, jan.braem@denhaag.nl

RON Regionale Ondernemingsraden Noord-Holland
Edwin Flierman, Secretariaat RON, e.flierman@wnk.nl

Statuten en huishoudelijk reglement regionaal overleg

Klankbordgroep MZSW

Sinds 2011 voert SBCM op verzoek van het Technisch Overleg Sociale Werkvoorziening (TOSW) activiteiten uit om de kwaliteit van de medezeggenschap in de SW te verbeteren. SBCM treedt op als projectleider en de klankbordgroep MZSW stelt jaarlijks het activiteitenplan op en legt dit ter vaststelling voor aan het TOSW. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale platforms en het TOSW en komt vier maal per jaar bij elkaar.
Contactpersoon is Arjan van der Borst, 06 20 54 23 58, a.vanderborst@caop.nl

Aanmelden nieuwsbrief