Terugblik jaarlijkse bijeenkomst POCNN: OR in roerige tijden

OR in roerige tijden… Dit was de titel van de jaarlijkse bijeenkomst van de ondernemingsraden van sociaal werkbedrijven in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, verenigd in het Provinciaal Ondernemingsraden Contact Noord-Nederland (POCNN). Met bijna 90 deelnemers vanuit 12 bedrijven was de opkomst zonder meer goed. Heb je de bijeenkomst gemist? In dit verslag lees je hoe de dag verlopen is.

Opening

POCNN-voorzitter Linze Stoelwinder trapte de dag af. Dagvoorzitter Isaäk Mol sprak in het kader van ‘roerige tijden’ over een polycrisis. Dit zijn meerdere crises tegelijk, zoals de huidige inflatie, oorlog in Europa, klimaat, stikstof en bouw. Voor de sector Sociale Werkgelegenheid betekent dit helaas relatief weinig steun vanuit Den Haag om echt het verschil te maken.

Workshops

Na de opening konden deelnemers meedoen aan vier workshops. De eerste workshop werd gegeven door trainer Margot Hendriks. Zij leerde de deelnemers in welke stappen je tot breed gedragen besluitvorming komt waarbij ook minderheidsstandpunten een betekenis krijgen. Daarbij liet Margot allerlei handigheden zien, zoals hoe je met simpele handgebaren een vergadering kunt leiden of iemand stil kunt krijgen.

Een tweede workshop werd gegeven door advocaat Els Huisman. Zij sprak over grensoverschrijdend gedrag en hoe lastig dit onderwerp is, omdat het zelden objectief is. Wat de één ervaart als grensoverschrijdend gedrag, kan voor een ander niet zo opgevat worden. Een van de deelnemers voegde daaraan toe: ´onze (vrouwelijke) medewerkers willen soms gewoon een arm om hun heen.´ Els herinnerde de deelnemers eraan dat de ondernemingsraad voldoende wettelijke kaders heeft om het onderwerp op de agenda te zetten en om te zorgen dat bestuurders het goed kunnen inrichten. Zij benadrukte dat een belangrijke invalshoek bij grensoverschrijdend gedrag is dat slachtoffers zelf ook gehoord, opgevangen en begeleid worden. ´Ook dit kan de OR flink aanjagen.´

De derde workshop, gegeven door Petra Oldenhage (adviseur bij SBCM), lag in het verlengde van de workshop van Els Huisman. Petra sprak met haar deelnemers over werkplezier, duurzame inzetbaarheid en de rol van sociale veiligheid daarbij. Ook dit bleek geen eenvoudig onderwerp. Er is geen route die per definitie altijd werkt. Er is een aanpak op maat nodig die past bij de organisatie, de cultuur en de mensen. Gelukkig zijn er veel voorbeelden en heeft SBCM veel ontwikkeld dat inspiratie en ondersteuning kan bieden. Volgens Petra is werkplezier in feite dé oplossing voor alles waar de sector voor staat. En gelijk heeft ze natuurlijk!

Tot slot gaf FNV-bestuurder Joost Kaper een enigszins ‘activistische workshop’. Wat kan de OR doen om alle problemen op te pakken die voortkomen uit inflatie, gestegen kosten en weinig draagvlak vanuit Den Haag? Zo bieden de cao-artikelen 7.8 (SW) en 7.3 (AdS) bijvoorbeeld ruimte om tijdelijke compensatie te bieden in zogenoemde ‘bijzondere omstandigheden’. En die omstandigheden komen vaak genoeg voor bij collega’s. ´Zorg dat dit bespreekbaar wordt´, aldus Joost. Echt activistisch werd de workshop uiteindelijk niet, maar wel scherp in de discussie. Met name in de middagronde.

Afsluiting

In het afsluitende plenaire gedeelte kwamen allereerst Afeer-directeur Johan van Dam en adviseur arbeidszaken Mariëlle Sluiter van Cedris aan het woord. Zij zoomden in op de toekomst van de sector. Bedrijven moeten nieuwe keuzes gaan maken door het afsluiten van de WSW en de beperkte en andere, nieuwe instroom. Afeer is doorontwikkeld naar sociaal ontwikkelbedrijf met een andere financiële verhouding tot gemeenten. Zowel Johan als Mariëlle drukten de ondernemingsraden op het hart met hun bestuurders in gesprek te gaan. Stel vragen als: hoe zie jij de toekomst, hoe zien onze gemeenten dat en welke financiering hoort daarbij?

Daarna kwamen alle workshopleiders nog eens langs om de uitkomsten van hun workshop te bespreken en de thema’s in het bredere kader van de dag te plaatsen. Voor grensoverschrijdend gedrag werd nog eens duidelijk gemaakt dat het goed is om hier onderscheid in categorieën te maken. Denk aan categorieën zoals intimidatie, pesten, buitensluiten en seksueel overschrijdend gedrag. Per categorie kan dan met de bestuurder en HR een aanpak bedacht worden. De ´woordenwolk´ die tijdens de workshop gemaakt is, laat al zien welke categorieën mogelijk zijn.

Om 4 uur ´s middags sloot POCNN-voorzitter Linze Stoelwinder de bijeenkomst af. Persoonlijk is dat zijn laatste keer voordat hij volgend jaar van zijn pensioen gaat genieten.

woordwolk grensoverschrijdend gedrag

Aanmelden nieuwsbrief