Cao Aan de Slag voor mensen met arbeidsbeperking

Cao Aan de Slag voor mensen met arbeidsbeperking

Aan De Slag

Eindelijk is er een cao voor de 15.000 mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen: de cao Aan de Slag. Eindelijk zekerheid, eindelijk landelijke afspraken. Maar hoe wordt de overgang geregeld vanuit bestaande lokale afspraken?

In 2013 besloot de VNG per resolutie geen cao te regelen voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Toen de Participatiewet in 2015 inging, werden er dan ook geen landelijke arbeidsvoorwaarden afgesproken voor mensen in beschut werk en mensen met een garantiebaan. Pas eind 2019 kwam de VNG erop terug. Joost Kaper, FNV-bestuurder sociale werkvoorziening: ‘Het bleek dat verschillende gemeenten en verschillende bedrijven intussen wel arbeidsvoorwaarden hadden afgesproken voor de groep beschut werk, maar die waren allemaal verschillend. Er was behoefte aan landelijke afspraken. FNV pleitte daarvoor.’

Basispakket

‘Maar ook wethouders van verschillende gemeenten en werkgevers van SW-bedrijven wilden dat’, vult Marielle Sluiter aan, als adviseur arbeidszaken Cedris betrokken bij de onderhandelingen over de cao Aan de Slag. ‘Er zijn medewerkers die ‘s ochtends in de schoonmaak werkten en ‘s middags in de groenvoorziening onder heel andere arbeidsvoorwaarden. Basale zaken als pensioen waren niet geregeld. Het belang van deze cao is dat de groep medewerkers van wie de arbeidsvoorwaarden onzeker waren, een basispakket krijgt: een salaris en pensioen, instroom in werk in een sociaal ontwikkelbedrijf en begeleiding bij doorstroom naar banen bij een gewone werkgever. Dat geeft zekerheid voor werkgevers en werknemers. We hopen dat gemeentelijke werkgevers, SW-bedrijven en reguliere werkgevers daardoor meer mensen laten instromen.’

Overgang

Na de zomer van 2020 begonnen de echte onderhandelingen, in februari 2021 lag er een onderhandelingsresultaat, het definitieve akkoord was er op 1 juni en op 1 juli gaat de cao in. ‘Dan is nog niet alles geregeld’, zegt Sluiter, ‘maar werkgevers zijn nu hard bezig met de overgang. Ze voeren gesprekken en geven voorlichting, en hebben veel administratief werk rond het pensioen.’

Handreiking bespreken

‘Medezeggenschap is belangrijk bij de overgang van die eigen arbeidsvoorwaarden naar de nieuwe cao-afspraken’, zegt Kaper. ‘Per bedrijf moet dat geregeld worden. Dat is echt een bespreekpunt met de werkgever.’ Sluiter beaamt dat. ‘Cedris en VNG hebben een handreiking gemaakt met een juridisch kader voor een overgangsregeling. We hebben tegen werkgevers gezegd: bespreek die met de OR. Later in het jaar kan de OR aan de bestuurder vragen: hoe ga je om met deze cao? De vangnetbepaling bijvoorbeeld is spannend: de bepaling dat een medewerker die ontslagen wordt bij een reguliere werkgever, terug kan keren naar het SW-bedrijf. Signaleren, proactief zijn en het onderwerp agenderen, dat is belangrijk.’

De cao Aan de Slag loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023. Lees het onderhandelingsresultaat van de cao Aan de Slag en lees ook het bericht van Cedris over de cao.

Aanmelden nieuwsbrief