De Professional Centraal: samen werken aan ontwikkeling in onzekere tijden

Wat betekenen de klimaatcrisis, energiecrisis en andere belangrijke thema’s die het dagelijkse nieuws overheersen voor de ondersteuning die je medewerkers biedt om zich te (blijven) ontwikkelen? Hoe stimuleer je ontwikkeling als bijvoorbeeld stress over geldzorgen overheerst? En wat kan jouw organisatie doen om de medewerkers die je begeleidt én jou als professional hierin te ondersteunen? Tijdens De Professional Centraal op 21 maart 2023 gaan we hierover met elkaar in gesprek en bieden we jou alle tips, tools en netwerk om het verschil te maken. 

Wat kun je verwachten?

De sprekers in de ochtend zijn Dr. Inge Merkelbach en Drs. Evita Goossens van BIG Rotterdam (BIG’R), een expertisecentrum over gedrag van Erasmus Universiteit. Inge en Evita passen wetenschappelijke kennis over gedrag toe in de praktijk. Zij zetten je graag aan het denken. Zo gaan we er (onbewust!) van uit dat mensen bewuste en overwogen keuzes maken. Ons beleid, onze dienstverlening en handhaving baseren we vaak op die aanname. Onterecht, zal Inge op basis van onderzoek laten zien. Stress heeft namelijk een grote invloed op de keuzes die mensen maken. Gezamenlijk kijken we naar hoe wij beter bewuste keuzes kunnen maken en anderen hierin kunnen coachen. 

Workshops

Hoe kun je als professional de ontwikkeling van jouw medewerkers stimuleren en borgen als zij druk of stress ervaren? Die vraag staat dit jaar centraal. In de workshops kijken we naar wat een medewerker zelf kan (empowerment) en hoe je daarin als professional kan ondersteunen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan hoe jij je als professional verder kan ontwikkelen. De verschillende perspectieven en mogelijkheden komen aan bod tijdens de workshops over: methodieken van begeleiden, coachen en gespreksvoering, empoweren, werken aan financiële fitheid, omgaan met onzekerheid, verstandelijke beperkingen en psychische kwetsbaarheden én jouw ontwikkeling als professional. Meld je aan voor twee gewenste workshops.  

Deelname

SBCM vindt ontwikkeling belangrijk en investeert daarin. Daarom is deelname aan De Professional Centraal voor jou kosteloos. Vergeet je niet in te schrijven en twee workshops te kiezen!

Wat is De Professional Centraal? 

De Professional Centraal is het jaarlijks congres voor professionals in de sociale werkgelegenheid, georganiseerd door SBCM in samenwerking met Cedris. Alle professionals die werkzaam zijn in de sociale werkgelegenheid kunnen kosteloos deelnemen aan het congres. Jobcoaches, jobcreators, werkcoaches, klantmanagers, detacheerders, HR-managers en medewerkers, maar ook professionals met andere functies binnen de sociale werkgelegenheid zijn van harte welkom! 

Het congres richt zich op de uitdagingen waar medewerkers van de cao Aan de slag en de cao Wet sociale werkvoorziening voor staan in onzekere tijden en hoe jij als professional daarbij kan ondersteunen. 

Aanmelden nieuwsbrief