‘Denk erom: de OR is belangrijk’

‘Denk erom: de OR is belangrijk’

Maan Vaas

  • Senior orderbegeleider bij Risse Groep, Weert
  • OR-lid sinds november 2012, lid DB, lid financiële en arbocommissie
  • Voorzitter OLSW, platform van ondernemingsraden in de SW in Limburg
  • Lid van de landelijke klankbordgroep MZSW

‘Bij de OR-verkiezingen van vorig jaar konden we weer stemmen’, zegt Maan Vaas. ‘We hadden vier kandidaten meer dan er plaatsen waren.’ Dat kwam volgens hem omdat er veel gaande is in SW-land. Bovendien was bij de Risse Groep net een fusie afgeketst met Westrom in Roermond. ‘Dan moet je als Risse Groep opnieuw stelling nemen. Dat wekt interesse.’

Oud-OR-leden hadden flink gelobbyd met posters en nieuwsbrieven. Ook gingen ze naar werkoverleggen en zeiden ze: ‘Denk erom: de OR is belangrijk’. Vaas is erg blij met het aantal kandidaten. ‘Je moet er veel tijd in steken, maar dan krijg je er veel voor terug. Het is veel prettiger wanneer je gekozen wordt dan wanneer je er automatisch in komt, omdat er niets te kiezen viel.’

Buddy

De huidige OR van de Risse Groep bestaat uit vijf SW-medewerkers en vijf stafmedewerkers. Er zijn een paar nieuwe OR-leden. Elke nieuwkomer krijgt een zittend OR-lid als buddy. Alle combinaties zijn daarbij mogelijk. Vaas: ‘Het buddy-systeem is prettig voor zowel zittende als nieuwe leden. En we worden er een groep van. Dat is belangrijk, want naar buiten toe moeten we als OR één stem laten horen.’ Medewerkers die hulp nodig hebben bij moeilijke teksten, kunnen ook altijd bij het secretariaat terecht.

Sterfhuis

Of de Participatiewet iets goeds heeft gebracht? Vaas moet heel hard nadenken. ‘In de oude situatie ging niet alles goed. Sommige mensen die bij ons kwamen, hoorden niet in de SW thuis. Maar de Participatiewet betekent het einde voor de SW. Als er verder niks gebeurt, is de SW een sterfhuis. Sinds 2015 is de enige instroom die van mensen die onder ‘beschut werken’ vallen. Dat aantal is minimaal. De bezetting wordt minder.’

Langdurig werkloos

De Risse Groep laat het niet gebeuren. Ze overlegt met de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck over de vraag: wat doen we met dit bedrijf? Voor Vaas is het simpel. ‘De gemeenten hebben de mensen, wij hebben het werk. We gaan ons breder inzetten, bijvoorbeeld voor langdurig werklozen, vluchtelingen, arbeidsmigranten. We hebben al een speciale afdeling waar mensen die al heel lang werkloos thuis zitten, weer leren werken. Het gaat om gewone dingen als op tijd komen, handen wassen en pauze houden. Sommige mensen bloeien helemaal op.’

Zorgen

Rustig is het niet in SW-land. Gemeenten zijn nog volop bezig het sociaal domein vorm te geven. Het is nog onzeker wat er met SW-bedrijven gaat gebeuren. Vaas merkt de onrust bij medewerkers. ‘Die zien en horen van alles in de krant en op tv en maken zich zorgen. We geven alle informatie die we hebben, maar we weten zelf ook niet veel.’

Arbocommissie

Vaas zit als OR-lid in de nieuwe arbocommissie, net vorige week gestart. Op het gebied van arbo, milieu en veiligheid zijn er veel veranderingen. Met de directeur, de bedrijfsarts en de preventiemedewerkers kiezen ze onderwerpen die ze uitdiepen. ‘De bedrijfsarts kan bijvoorbeeld iets zeggen over het ziekteverzuim: heeft het met het werk zelf te maken of met werkdruk? Als we de oorzaak weten, kunnen we die in de arbocommissie aanpakken. We moeten wel keuzes maken, want alles in één keer aanpakken lukt niet.’

Van elkaar leren

Vaas is ook voorzitter van de OLSW, het platform van ondernemingsraden van de acht SW-bedrijven in Limburg. ‘De directeuren gingen samen overleggen. Toen dachten we: dan moeten we als OR’s ook maar samen optrekken. De problemen zijn eigenlijk overal dezelfde. We wisselen ervaringen uit over de aanpak van bijvoorbeeld ziekteverzuim. Of we bespreken wat een nieuw wetsartikel precies voor ons betekent. Zo leer je van elkaar. Daardoor heb je meer begrip voor elkaar en ga je elkaar sneller even bellen als je een vraag hebt.’

Landelijke OR-dag

Vanuit de OLSW zit Vaas ook nog in de landelijke klankbordgroep van de MZSW. Deze werkgroep organiseert ieder jaar een dag voor alle OR’s. Vaas: ‘Mijn wens is dat er dit jaar heel veel OR-leden komen. De stem van medewerkers is zo belangrijk! Dus schrijf maar vast op: donderdag 3 oktober, landelijke dag in Driebergen. Kom allemaal!’

Aanmelden nieuwsbrief