Energietoeslag voor huishoudens met minimuminkomen

Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben recht op €1300 energietoeslag. Veel huishoudens die recht hebben op de toeslag, hebben zich nog niet gemeld bij de gemeente.

Alleenstaanden met een inkomen tot €1.310,05 en samenwonenden met een gezamenlijk inkomen van minder dan €1.871,50, kunnen de toeslag aanvragen. Gezinnen die een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ-, of Bbz-uitkering ontvangen, krijgen de toeslag automatisch.

Melden bij gemeente

Krijgt u geen van bovenstaande toeslagen, maar verdient u wel minder dan 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. De toeslag is een gift en telt niet mee als inkomen voor de belastingdienst. Dat betekent dat het ontvangen van de toeslag geen gevolgen heeft voor huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een uitkering, zoals een Wajong-uitkering.

De toeslag is recent verhoogd van €800 naar €1300. Heef u de toeslag eerder aangevraagd? Dan krijgt u alsnog de extra €500 op uw rekening. Ook als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering krijgt, ontvangt u automatisch het verhoogde bedrag. Heeft u recht op de toeslag, maar nog niets ontvangen? Neem ook in dat geval contact op met uw gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van de toeslag, kunt u terecht op deze pagina. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, maar wel in de problemen komen door de gestegen energiekosten, hebben mogelijk recht op individuele bijzondere bijstand in hun gemeente. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden nieuwsbrief