Hoe bewaak je als OR de privacy van werknemers?

OR Privacyboekje

Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan personeelsdossiers en registratie van ziekteverzuim. Dit kan best ingrijpend zijn voor werknemers. Het is daarom zeer belangrijk om rekening te houden met hun privacy. En dat hierover wordt gesproken binnen de organisatie. De ondernemingsraad (OR) speelt daarbij een cruciale rol. Om de OR te hierbij te ondersteunen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking ontwikkeld: het OR-privacyboekje.

OR-privacyboekje

De OR heeft instemmingsrecht bij regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt. De OR is dus medeverantwoordelijk voor de omgang en de bescherming van persoonsgegevens op het werk.

In het OR-privacyboekje vind je antwoord op vragen als:

  • Hoe bepaal je of je als OR instemmingsrecht hebt? Wat zijn persoonsgegevens bijvoorbeeld precies? En wanneer is er sprake van een verwerking?
  • Wat zijn de belangrijkste privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? En welke vragen kun je als OR stellen om te checken of de plannen van de werkgever AVG-proof zijn?
  • Welke toetsingsvragen je als OR kunt stellen als de werkgever van plan is een personeelsvolgsysteem te gaan gebruiken?

Aanmelden nieuwsbrief