Hoe houd je als OR-SW grip op arbo in de coronacrisis?

Hoe houd je als OR-SW grip op arbo in de coronacrisis?

Ook nu het coronavirus iets meer onder controle lijkt, is het voor de OR binnen de SW belangrijk om te blijven zorgen voor goede naleving van arboregels. Waar moet je dan als OR vooral op letten? Harry Hartmann, trainer medezeggenschap en arbo binnen het CAOP, geeft tips.

In het begin van de crisis ging het erom dat SW-bedrijven zouden overleven. Voor de OR was én is het belangrijk om de arbo-aspecten te blijven benoemen in het gesprek met de bestuurder. Nu het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is, komen ondernemingsraden voor nieuwe uitdagingen te staan. Welke uitdagingen zijn dat?

1. Coronaprotocol

De overheid adviseert dringend een coronaprotocol op te stellen voor medewerkers die weer op het bedrijf komen werken of die gedetacheerd zijn. In dat protocol staat welke maatregelen het bedrijf neemt om medewerkers veilig te kunnen laten werken. Dat is maatwerk, want elk bedrijf is verschillend. Hierbij drie tips voor het coronaprotocol:

  • Bied praktische oplossingen, zoals beschermende maatregelen en werken in kleinere teams (in productiebedrijven).
  • Breng risicogroepen in kaart, zodat je weet wie wel of niet waar mag werken.
  • Stel een verantwoordelijke aan voor het protocol en pas het document regelmatig aan.

2. Rol van leidinggevenden

Leidinggevenden kunne hun stijl van leidinggeven zo nodig aanpassen Voor de medewerkers die thuiswerken, is het belangrijk dat de leidinggevenden duidelijk zeggen wat ze van de medewerkers verwachten en dat ze checken of dat haalbaar is. Laat ze regelmatig vragen hoe het met de medewerkers gaat en betrokkenheid tonen. De OR kan met de bestuurder bespreken of dat voldoende gebeurt.

3. Aanpassen RI&E

Als medewerkers van de werkgever thuiswerken, is het goed om een onderdeel toe te voegen aan de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E): de ‘thuiswerk RI&E’.

Voor productiebedrijven, waar de organisatie van het werk is veranderd, kan een verdiepende RI&E georganiseerd worden, namelijk die van de zogenoemde biologische factoren. Daarbij hoort dat je gegevens over coronabesmettingen in de organisatie bewaart en bijhoudt. In het Plan van Aanpak voor besmettingsrisico’s moet bijvoorbeeld staan welke zaken organisatorisch kunnen worden opgelost via kleinere teams, schoonmaakprotocollen of opleiding op het gebied van hygiëne. De richtlijnen hiervoor vind je op Arbokennisnet in de dossiers gevaarlijke stoffen en het biologische agentia.

Tips in beeld

Deze en meer tips voor OR’s om grip te houden op de arboregels in coronatijd, staan in een infographic die je zelf kunt gebruiken en ook kunt delen met anderen.

Bekijk de infographic op de pagina Arbo en corona.

Heb je aanvullingen op de tips voor een goede naleving van de arboregels in coronatijd? Deel het met ons via info@sbcm.nl.

Aanmelden nieuwsbrief