Hoger bedrag voor OR-scholing in 2022

Ga je in 2022 met jouw ondernemingsraad op cursus? Dan vergoedt je werkgever de kosten tot
€ 1.100 per dagdeel (exclusief btw). Dat is het richtbedrag dat de SER voor 2022 heeft vastgesteld voor OR-scholing. Dat is €35 meer ten opzichte van 2021.

Vergoeding scholing als OR-lid

Als OR-lid heb je volgens de wet recht op scholing. Je werkgever is verplicht je gedurende een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden om de scholing te volgen die je als lid van de OR nodig hebt. Hoeveel dagen dat minimaal is, stellen je werkgever en de OR samen vast. Je werkgever moet ook de kosten van scholing van OR-leden betalen. De SER bepaalt elk jaar hoeveel de werkgever moet vergoeden voor een maatwerkcursus voor de hele OR. Vorig jaar was dat € 1.065, in 2022 is het dus €35 meer. Lees meer over de richtbedragen van de SER.

Aanmelden nieuwsbrief