Hoger bedrag voor OR-scholing

Hoger bedrag voor OR-scholing

Ga je met jouw ondernemingsraad op cursus? Dan vergoedt je werkgever de kosten tot € 1.055 per dagdeel (exclusief btw). Dat is het richtbedrag dat de SER voor 2020 heeft vastgesteld voor OR-scholing.

Vergoeding

Als OR-lid heb je volgens de wet recht op scholing. Je werkgever is verplicht je gedurende een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden om de scholing te volgen die je voor je taak als OR-lid nodig hebt. Hoeveel dagen dat minimaal is, stellen je werkgever en de OR samen vast. Je werkgever moet ook de kosten van scholing van OR-leden betalen. Hoeveel de werkgever moet vergoeden voor een maatwerkcursus voor de hele OR, bepaalt de SER elk jaar. Vorig jaar was dat € 1.025, in 2020 is het dus € 30 meer. Lees meer over de richtbedragen van de SER.

Aanmelden nieuwsbrief