1 oktober landelijk MZSW-congres over inclusieve medezeggenschap

1 oktober landelijk MZSW-congres over inclusieve medezeggenschap

Op 1 oktober 2020 houden we weer een landelijk MZSW-congres. Het thema is ‘Cliënt of medewerker? Naar een meer inclusieve medezeggenschap!’ Een actueel onderwerp door de nieuwe doelgroepen met de komst van de Participatiewet.

Werkbedrijven zijn in rap tempo diverser geworden. Naast medewerkers met SW-indicatie horen ook nieuw-beschut-medewerkers tot de doelgroep en zijn er leer-werk-trajecten voor bijstandsgerechtigden en statushouders. Bovendien daagt de Participatiewet werkbedrijven uit het werk zo regulier mogelijk te organiseren. Dat geeft meer diversiteit in werkplekken. Het betekent ook meer en andere relaties met werkgevers. Tenslotte wordt op veel plaatsen de doelgroep van medewerkers meer en meer als cliënten beschouwd.

Ervaringen uitwisselen

Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de medezeggenschap? Hoe ga je om met deze diversiteit, van wie ben je als OR-lid de legitieme vertegenwoordiger en hoe geef je daar in de praktijk vorm aan? En hoe inclusief zijn wij eigenlijk zelf? Op het landelijk congres gaan we het gesprek aan over al deze vragen, wisselen we ervaringen uit en dragen we waar mogelijk oplossingen aan.

Afhankelijk van de coronamaatregelen in de komende maanden zijn er verschillende mogelijkheden voor de vorm en inhoud van het congres. Eind juni volgt daar meer informatie over. Noteer de datum van het congres nu alvast in je agenda.

Aanmelden nieuwsbrief