Medewerkerstevredenheid in SW hoger dan landelijk gemiddelde

Uit het benchmarkonderzoek naar medewerkerstevredenheid in de SW over 2020-2022 blijkt dat werknemers van sociaal ontwikkelbedrijven hoger scoren op tevredenheid dan het gemiddelde van alle bedrijven in Nederland. Zo geven werknemers de tevredenheid met het werk, de werkplek en de samenwerking met collega┬┤s een score van bijna een 8.

Tevredenheid leidinggevenden

Ook de tevredenheid onder leidinggevenden in de SW is hoog en stijgt nog steeds. De werkplek en tevredenheid over het SW-bedrijf zijn eveneens ruimvoldoende en scoren daarmee aanzienlijk hoger dan de tevredenheid van de gemiddelde werknemer.

Wat kun je met de resultaten?

De benchmarkt MTO-SW geeft de OR inzage in de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers bij hun sociaal ontwikkelbedrijf. Ook laat het zien welke werkaspecten van belang zijn om de tevredenheid te vergroten. Met deze resultaten kun je een dialoog starten over werk, persoonlijke ontwikkeling en doorstroom binnen en buiten het SW-bedrijf, en specifieke aspecten die aandacht behoeven hoger op de agenda plaatsen.

Aanmelden nieuwsbrief