MTO-SW levert Orionis en Rijk van Nijmegen veel tips op voor verbetering

MTO-SW levert Orionis en Rijk van Nijmegen veel tips op voor verbetering

Orionis Walcheren en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen zijn volop bezig met het doorvoeren van verbeteringen. De input daarvoor verzamelden zij begin 2017 met het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) van SW. Het organiseren van het MTO kostte de nodige tijd, maar levert beide organisaties ook veel op. Bij WerkBedrijf Rijk van Nijmegen wilde men weten hoe tevreden medewerkers over hun werk zijn na de grote fusie in 2015 en waar ruimte ligt voor verbetering. De antwoorden bevestigden een aantal verwachtingen, maar leverden ook nieuwe informatie op. Zo gaven veel medewerkers aan meer afwisseling in hun werk te willen. Thomas Pruijsen, projectleider van het MTO bij Werkbedrijf Rijk van Nijmegen: ‘Wij dachten dat dit vooral speelde bij mensen die tegen detachering aan zitten, maar ook de groep die daar iets verder vanaf staat vraagt om meer variatie in werkzaamheden. We zijn nu aan het nadenken hoe we daaraan tegemoet kunnen komen.’ Daarnaast gaf een groot deel van het personeel aan dat het gebouw voor ‘beschut binnen’ toe is aan vervanging. ‘Die verbouwing staat al gepland voor 2018’, zegt Pruijsen. ‘Het MTO is een mooie bevestiging dat die plannen hard nodig zijn.’ Aan de slag 


Ook Orionis Walcheren kreeg vanuit het MTO veel tips voor verbetering, zoals meer waardering tonen voor medewerkers, wat vaker activiteiten organiseren voor de gehele organisatie, meer parkeergelegenheid creëren en het aantal verschillende computersystemen onder de loep nemen. ‘Daarmee kunnen we met elkaar aan de slag,’ zegt HR-adviseur Margriet Modderman. Net als Pruisen adviseert zij andere organisaties om op tijd met de voorbereiding van een MTO te beginnen. ‘Het organiseren was arbeidsintensief, maar leuk om te doen. We kregen positieve reacties van medewerkers, die blij waren dat ze vrijuit konden aangeven wat ze van hun werk vinden.’ 
MTO


Met het MTO-SW krijgt u inzicht in de tevredenheid en de betrokkenheid van uw medewerkers en in de manieren om deze te vergroten. SBCM heeft het MTO begin vorig jaar vernieuwd en aangepast aan de veranderde rol van SW-bedrijven. Doordat het nieuwe MTO meer lijkt op die in andere sectoren, wordt benchmarken eenvoudiger. Meer informatie

Zelf aan de slag met het MTO van SBCM? Kijk op de MTO-productpagina op de website van SBCM of neem contact op met SBCM-projectleider Arjan van der Borst:
E: a.vanderborst(at)caop.nl
M: 06 2054 2358

Aanmelden nieuwsbrief