Neem dit najaar deel aan webinar over Arbo en OR

Meld je aan voor een van de webinars

Neem dit najaar deel aan webinar over Arbo en OR

Wil je met jouw OR meer weten over de Arbowet en de Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening in de praktijk? Op 25 november organiseren we een webinar over dit onderwerp. Meld je aan voor het webinar en krijg tips en handvatten bij het thema arbeidsomstandigheden.

Kennis en inzichten

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk in elke SW-organisatie. De OR heeft een belangrijke rol bij preventie en opzet van een goed arbozorgbeleid. Hoe meer kennis je hebt over goede arbeidsomstandigheden, hoe beter je als OR in staat bent om daar actief beleid in te voeren. Het doel van de webinar is dat je als OR-lid kennis en inzichten opdoet over arbobeleid, arbeidsomstandigheden en -risico’s, zodat je je wettelijke rechten en taken op het gebied van Arbo adequaat kunnen invullen. Als je met twee of eventueel drie deelnemers vanuit eenzelfde OR deelneemt, zorg je voor meer steun in de rug in je eigen organisatie bij de invulling van het arbobeleid.

Inhoud webinar Arbo

De inhoud van de online workshop is enerzijds gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (Wor) en anderzijds op de Arbowet en de Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening. Belangrijk uitgangspunt is de dagelijkse praktijk in een SW-organisatie. Je krijgt praktische tips en handvatten om als OR aan de slag te gaan met arbeidsomstandigheden. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Arbowet en de Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening.
  • Medezeggenschapsrechten op het gebied van Arbo.
  • Hoe kun je als OR optimaal gebruikmaken van je (wettelijke) bevoegdheden?
  • Welke struikelblokken moet je zien te voorkomen?
  • Arbobeleid, -risico’s en –risicobeheersing in een SW-organisatie.
  • Hoe ga je als OR om met de RI&E en het plan van aanpak?
  • Specifieke SW-thema’s, zoals detachering van medewerkers, invulling van de rol van preventiemedewerker, samenwerking met de bedrijfsarts en andere deskundigen.

Data en praktische informatie webinar

De webinar wordt gegeven door John Jongenelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige. Je volgt de workshop in Teams en krijgt na afloop een hand-out.

Er is plaats voor minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Het webinar is van 10.00 – 12.30 uur met enkele pauzes. Datum is woensdag 25 november 2020.

Aanmelden

Wil je deelnemen?

Plan de webinar exclusief voor je OR

Het is ook mogelijk om de workshop exclusief met je hele OR te volgen. Je kunt dan ook vragen om op specifieke punten in te gaan. Die inhoudelijke punten en de datum en tijd bepaal je als OR in overleg met de workshopleider. Wil je gebruikmaken van deze mogelijkheid? Kies dan bij het aanmelden voor de optie ‘OR exclusief’.

Aanmelden nieuwsbrief