Netwerk OR’s biedt tips voor draaiboek corona

Netwerk OR’s biedt tips voor draaiboek corona

De coronacrisis begon onverwachts en OR’s moesten zelf uitvinden hoe ze hun bevoegdheden konden uitoefenen. Maar via het netwerk van OR’s in de SW gingen de tips al snel rond. ‘Maak gebruik van een draaiboek of protocol van een eerdere pandemie’, was een van de gouden tips.

Netwerk optimaal benut

Het begin van de coronacrisis: op zondag 15 maart werden om 18.00 uur de scholen, restaurants en cafés gesloten. Op maandagochtend 16 maart stelde OR-voorzitter Hugo van Velden van Den Haag Werkt om 07.55 uur de vraag aan zijn collega’s in het land: hoe gaan jullie om met de coronacrisis? Een stroom van reacties en tips was het gevolg. Zo werd het netwerk van de ondernemingsraden in de SW optimaal benut. De verschillende manieren waarop bedrijven en de OR’s omgaan met corona, werden snel gedeeld. Het was aanleiding voor SBCM om de informatie gestructureerd te delen met iedereen op de coronapagina op de website.

Draaiboek

Er was geen ‘draaiboek corona’. Crisisteams in de bedrijven namen allerlei maatregelen en de OR’s moesten maar zorgen dat ze hun bevoegdheden konden uitoefenen. Ook nu de crisis meer onder controle is, blijft het voor de OR soms zoeken hoe ermee om te gaan. De kans dat zich in de toekomst weer een gezondheidsrisico voordoet, is groot. Een protocol of draaiboek van een eerdere pandemie kan dan helpen.

Tips uit en voor het netwerk

Voor Herman Westerveld van Laborijn was het protocol van de Mexicaanse griep uit 2009 een goede basis. Edwin Flierman van WNK vond een bruikbaar draaiboek over hoe te handelen bij een uitbraak van het coronavirus. In dat draaiboek wordt kort aangegeven welke preventieve maatregelen bedrijven zelf al kunnen nemen bij een dreiging van een epidemie of pandemie. Daarbij worden vier dreigingsniveaus onderscheiden. Per niveau wordt een aantal maatregelen voorgesteld. De maatregelen zijn ingedeeld in algemene maatregelen, communicatie, hygiëne en medische maatregelen.

Heb je ook een goede tip voor OR’s in coronatijd? Deel het met ons via info@sbcm.nl.

Aanmelden nieuwsbrief