OR heeft belangrijke rol bij inclusie en technologie

OR heeft belangrijke rol bij inclusie en technologie

De OR heeft een belangrijke rol bij de invoering van technologie op de werkvloer. Zeker als het gaat om de gevolgen van technologie voor het werk. Waarom is het zo belangrijk dat de OR betrokken is en hoe kan de OR haar rol oppakken?

Kansen en gevolgen van technologie

Steeds meer organisaties zien welke kansen slimme technologie biedt om de inzetbaarheid van mensen met een beperking te verbeteren. En daarmee ook de kansen op regulier passend werk.

Om die kansen voor inzetbaarheid en inclusie te onderzoeken en kennis daarover te delen, zijn SBCM, Cedris en TNO de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) gestart. KIT heeft bijvoorbeeld pilots ondersteund bij Amfors, Senzer en UW.

Minder bekend is welke gevolgen de invoering van technologie heeft op het werk. Vaak veel meer dan je vooraf kunt bedenken. Daarom is het voor de OR belangrijk al vanaf het begin betrokken te zijn bij technologische veranderingen op de werkvloer. Op de medezeggenschapsdag in oktober konden OR-leden hier een workshop over volgen. Maar ook voor OR-leden die er niet bij waren en voor werkgevers is het handig hier meer over te weten.

Technologie is voor OR geen vanzelfsprekend agendapunt

Het gebeurt niet vaak dat de OR het thema technologie zelf op de agenda zet van het OR-overleg. Maar ook de directeur of bestuurder doet dit meestal niet. Pas als in de praktijk de gevolgen van de technologie voor het werk duidelijk worden, trekt de OR soms aan de bel. Terwijl er veel wettelijke bevoegdheden zijn om als OR een proactieve rol te spelen bij de invoering van technologie. En er is een groot belang om er vroeg bij te zijn.

Belang van technologie voor de OR

De invoering van technologie lijkt soms een onderwerp voor techneuten en engineers. Maar technologie heeft vaak ingrijpende gevolgen voor de taken, functies, werkbelasting, het werkplezier en de noodzaak tot om- of bijscholing. Belangrijk is te beseffen dat technologische ontwikkeling niet iets is wat een organisatie overkomt, maar dat het een ontwikkeling is waarin een bedrijf bewuste en onbewuste keuzes maakt. En daarom is het goed om als OR er vanaf het begin bij te zijn om mee te kunnen praten over die keuzes. Vragen die de OR daarbij kan stellen, zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is het doel van de invoering van technologie? Is dat efficiency en kwaliteitsverbetering of (ook) het werk toegankelijker maken voor mensen met een beperking?
  • Verdwijnen er functies of taken, of komen er ook bij? En wat betekent dat voor het huidige personeel? Is er noodzaak tot scholing?
  • In veel nieuwe technologie wordt gebruikgemaakt van data. Wat betekent dit voor de privacy van medewerkers?

Tips voor OR en werkgevers

  • Het is goed om je als OR te laten voorlichten door specialisten, zoals wetenschappers en arbodeskundigen van binnen en buiten de organisatie. Zo kun je een goed beeld vormen van de kansen en bedreigingen van technologie en de vragen die je als OR kan stellen. Organiseer bijvoorbeeld scholing over dit onderwerp voor de OR.
  • Betrek ook de achterban in je organisatie.
  • Voor werkgevers is het eveneens belangrijk de OR actief te laten meedenken. Als een werkgever medewerkers niet goed betrekt bij de invoering van technologie, is het risico dat de medewerkers deze nieuwe technologie niet of onvoldoende gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek.

Meer weten?

Voor vragen kun je contact opnemen met Bruno Fermin, projectleider SBCM.
E: b.fermin@caop.nl
T: 06 127 867 01

Aanmelden nieuwsbrief