OR van DCW houdt vinger aan de pols bij verbeteren duurzame inzetbaarheid

OR van DCW houdt vinger aan de pols bij verbeteren duurzame inzetbaarheid

DCW uit Enschede is een van de zes SW-bedrijven die meedoen aan de pilot Duurzame inzetbaarheid van SBCM en Cedris. Brien Smits houdt namens de OR van DCW een vinger aan de pols bij alle veranderingen binnen de organisatie. De belangrijkste speerpunten voor de OR: gevarieerd werk en een goede dialoog tussen directie en medewerkers.

OR van DCW houdt vinger aan de pols bij verbeteren duurzame inzetbaarheid

 Zeven deelprojecten maar liefst; daarmee wil DCW de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren. Zo verandert onder andere de visie van het bedrijf, wordt de re-integratieafdeling verder ontwikkeld, het scholingsplan herzien, komt er een nieuwe arbodienst en worden de banden met inleners verder aangehaald. Brien Smits, detacheringsbegeleider en secretaris van de OR van DCW, is blij dat er plannen liggen om de duurzame inzetbaarheid aan te pakken. ‘Ons ziekteverzuim is met zo’n 20 procent erg hoog. Er moet dus wat gebeuren. Onze plannen zijn gebaseerd op het model van SBCM. Daar hebben wij als OR veel vertrouwen in.’
 
De resultaten van de projecten bij DCW worden, net als de projecten bij de andere vijf SW-bedrijven, door SBCM en Cedris gedeeld met het werkveld. Doordat elke organisatie een eigen aanpak ontwikkelt, ontstaan er zes routes naar duurzame inzetbaarheid. Deze kunnen andere SW-organisaties inspireren en helpen om hun eigen weg te vinden.

Gevarieerd werk

Over de invulling van de deelprojecten is Smits echter sceptisch. ‘Ik vraag me af of het verzuim door deze plannen echt omlaag gaat. We hebben te maken met bezuinigingen, waardoor investeringen in de werkplekken lastig zijn. Ook blijft onze regio achter op economisch gebied, wat gevarieerd werk in de weg staat. Ik zie niet direct hoe de deelprojecten daar verandering in gaan brengen.’ Samen met de OR-voorzitter denkt hij daarom mee met de werkleiders en teamleiders die met de deelprojecten aan de slag gaan. ‘Wij richten ons vooral op het aanbieden van gevarieerd werk en een goede dialoog met de medewerkers’, aldus Smits. ‘Goede aangepaste werkplekken en variatie in werkzaamheden maken het werk leuker en uitdagend. Dan melden medewerkers zich ook minder snel ziek. Daarnaast vinden we de interne communicatie heel belangrijk. Wij denken als OR nu na over hoe we die kunnen verbeteren.’
 
Verder kijkt de OR kritisch naar de plannen voor de reïntegratieafdeling van DCW. Deze afdeling is twee jaar geleden opgezet om medewerkers, die (tijdelijk) hun werk niet kunnen uitvoeren, te helpen met hun ontwikkeling en het vinden van geschikt werk. ‘Een goed initiatief’, vindt Smits. ‘Maar wat ons betreft kan het professioneler. De begeleiders op de afdeling moeten bijvoorbeeld beter geschoold worden in het diagnosticeren van de medewerkers. Met de duurzame inzetbaarheidsprojecten kunnen we daar hopelijk verandering in brengen.’

Overleg verbeteren

Om goed mee te kunnen denken over het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid, probeert de OR het overleg met de directie te verbeteren. Doordat die directie bestaat uit twee afzonderlijke hoofden (een voor het werkbedrijf en een voor het uitbesteden van werk) gaat dat niet eenvoudig. ‘We hebben niet altijd het idee dat we volledig worden meegenomen in alle besluiten’, zegt Smit. ‘Daarom hebben we geïnvesteerd in artikel 24-overleggen, een externe training over instemmings- en adviesrecht en een stevige relatie met onze achterban door het bezoeken van werkoverleggen. Ook proberen we invloed uit te oefenen via de centrale OR van de gemeente Enschede. Sinds april zijn wij een deelcommissie van de gemeente-OR. Daarin zitten collega’s die goede contacten hebben met de directie voor het uitbesteden van werk. Daar maken wij graag gebruik van.’

Aanmelden nieuwsbrief