Roadmap voor ondernemingsraden bij de aanpak van pesten

Roadmap voor ondernemingsraden bij de aanpak van pesten

Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door een leidinggevende of collega’s. Met de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in de hand kan de OR helpen bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Wilt u weten hoe? De Roadmap voor Ondernemingsraden van TNO biedt advies.

Volgens de WOR heeft de OR onder andere de taak om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen te stimuleren en discriminatie tegen te gaan. Binnen die verantwoordelijkheden valt ook de aanpak van pestgedrag op de werkvloer. In de Roadmap voor Ondernemingsraden beschrijft TNO drie routes die een OR kan bewandelen om deze taak op te pakken:

  • vanuit de hulpvraag van een medewerker;
  • het management heeft maatregelen tegen pestgedrag opgesteld en wil instemming van de OR;
  • de OR neemt zelf initiatief en legt voorstellen neer bij het management.

In de roadmap leest u wat u als OR bij elk van deze routes kan ondernemen, met wie u hiervoor kan samenwerken en welke rechten u als medezeggenschapsorgaan heeft. De roadmap, die is gemaakt in opdracht van het Ministerie van SZW en de Sociale Partners, is overzichtelijk vormgegeven en biedt veel praktische tips. Het document is gratis te downloaden.

Aanmelden nieuwsbrief