RON op werkbezoek op Texel

Door Isaäk Mol.

Het platform van de ondernemingsraden in de sociale werkgelegenheid ging 17 juni 2024 op bezoek bij haar meest noordelijke lid: de Bolder op Texel. Al vroeg verzamelen dus in Den Helder en van daar met de boot naar Den Hoorn. Fietsen huren – maar enkelen waren met een auto – en onder begeleiding van twee OR-leden, Erwin en Monique, fietsen in de ochtendzon naar De Bolder in Den Burg.

De Bolder is een klein werkbedrijf, met een dikke 100 medewerkers uit de SW en de Participatiewet en met een kleine staf. Recent mooi bericht is dat de gemeente heeft besloten dat De Bolder blijft, zodat er nu een duidelijk toekomstperspectief is. Ook recent is het ‘ontwikkeldeel’ (waaronder re-integratie) afgesplitst en als afdeling van de gemeente verder gegaan. Dat gemeentehuis zit overigens recht tegenover De Bolder, zodat ook de letterlijke lijnen met dit Huis van Ontwikkeling (en de rest van de gemeente) kort zijn. De Bolder zelf is op dit moment zelfstandig; nagedacht wordt of het ook voor De Bolder niet handiger zou zijn ‘gewoon’ een afdeling van de gemeente te worden. Dat maakt ook de administratieve lijnen korter en is misschien wel zo duidelijk.

We werden in De Bolder ontvangen door Marieke ter Burg, hoofd P&O en Volkert Bakker, bedrijfsleider. Beiden zijn lid van het MT, dat, nu er geen directeur meer is, ook optreedt als directie. Marieke liet ons zien voor welke vraagstukken De Bolder stond en staat en hoe ze daarmee omgaan. Net als elders is dat het vraagstuk van welke toekomst het bedrijf heeft, met welke taken en in welke vorm. Zo is, na advies van de OR, ‘het Huis van Ontwikkeling’ dus afgesplitst en ondergebracht bij de gemeente. Mogelijk wordt De Bolder zelf ook een afdeling van de gemeente, ook daarbij moet de OR dan een advies geven, samenwerken met de gemeentelijke OR, en nadenken over het borgen van medezeggenschap voor medewerkers van De Bolder. Opvallend vonden we allemaal de goede sfeer en goede verstandhouding en het prettige kleinschalige. Een bedrijf ook met een echte menselijke maat. Volkert en Marieke leidden ons vervolgens rond door het bedrijf.

Texel drijft voor een behoorlijk deel op inkomsten uit toerisme: jaarlijks komen er veel mensen naar het eiland. De Bolder heeft dan ook een enorme wasserij om handdoeken en linnengoed te reinigen. Meerdere wasmachines van 57 kg was elk, drogers en mangel machines waarin het linnengoed gedroogd, gestreken en opgevouwen wordt. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook een afdeling vloerplaten en natuurlijk ‘Groen’.

Na de lunch werden we door de OR-leden van De Bolder meegenomen naar Oudeschild, alwaar hun voorzitter Erwin ons van alles liet zien over de geschiedenis van het eiland. En toen was het werkbezoek alweer klaar. Twee leden brachten nog een bezoek aan Ecomare, zelf kon ik nog het graf bezoeken van een dierbare vriendin en de anderen gingen met de boot van 16u weer naar Den Helder en het ‘vaste land’.

De RON bestaat uit de ondernemingsraden van de werkbedrijven van Noord-Holland. Dat zijn, naast De Bolder, Pro-Bedrijven (Den Helder, Schagen), Zaffier (Alkmaar), WerkSaam Westfriesland (Hoorn), Werkom (Purmerend), AM Match (Amstelveen), IJmond Werkt (Beverwijk). Niet mee waren dit keer Pantar (Amsterdam) en Spaarne Werkt (Haarlem).

Aanmelden nieuwsbrief