SER stelt richtbedragen or-scholing 2023 vast

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2023 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.160 euro per dagdeel per or. Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per or-lid.

Or-leden hebben een wettelijk recht op scholing. De ondernemer is verplicht de leden van de or een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing te volgen die zij voor hun taak als or-lid nodig achten. De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast die een indicatie geven van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. De ondernemer en or stellen het aantal dagen in gezamenlijk overleg vast.

Vastgesteld bedrag

Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.160 euro per dagdeel per or. Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per or-lid. De richtbedragen zijn all-in, wat betekent dat alle kosten worden meegenomen: het tarief van de trainers, docenten en medewerkers, de kosten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van de cursus, eventuele reiskosten en de kosten voor de overhead en cursusmaterialen. De richtbedragen zijn exclusief BTW.

Belang scholing or leden

Ondernemingsraden (or’s) en ondernemers hebben er allebei baat bij als de or een deskundige en gelijkwaardige sparringpartner is voor de ondernemer. Het is daarom belangrijk dat or-leden specifieke opleidingen of trainingen kunnen volgen. Dat zorgt ervoor dat een or meerwaarde heeft en een goede belangenbehartiger is voor de medewerkers. Bovendien is het belang van scholing is sinds de coronacrisis alleen maar toegenomen. De SER stimuleert daarom dat bestuurders en or’s blijvend investeren in deskundigheid.

Meer informatie >

Aanmelden nieuwsbrief