Terugblik: Bijeenkomst Schuldenproblematiek krijgt vervolg

Donderdag 6 oktober 2022 vond de themabijeenkomst ‘Schulden op de werkvloer en tijdens de re-integratie’ plaats in Utrecht, georganiseerd door SBCM en Cedris. Bijna dertig professionals van sociale-werkbedrijven waren aanwezig.

Speerpunt schuldenproblematiek

SBCM en Cedris hebben besloten het thema Schuldenproblematiek als één van de speerpunten op te nemen voor de kennisagenda van volgend jaar. Ook wordt gekeken welke activiteiten op korte termijn geïnitieerd kunnen worden en vanuit welke organisatie. De bijeenkomst van 6 oktober vormde een mooie start om hiervoor (verdere) input op te halen vanuit de sector. In de bijeenkomst vertelde Heleen Heinsbroek van Cedris over de overleggen die over dit onderwerp hebben plaatsgevonden en de voorbeelden die verzameld zijn vanuit de leden.

Online leeraanbod

Paula Mensink van SBCM vertelde tijdens de bijeenkomst onder andere over de gratis e-learning Schuldenproblematiek voor SW-professionals; gratis online leerprogramma’s voor professionals die werkzaam zijn in de sociale werkgelegenheid. Verder werd het online leeraanbod voor de doelgroep op WERK-portal.nl, in de festival-app, de themapagina Schulden en het platform voor werkgevers van Wijzer in Geldzaken doorgenomen.

Gesprek over geldproblemen

Rosanne Oomkens, onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht, gaf vervolgens een inspirerende presentatie over het signaleren, in gesprek gaan en verwijzen bij geldproblemen. Jobcoaches René Cornelissen en Ivo Lammers van Leerwerkbedrijf Ergon in Eindhoven, vertelden daarna over het financieel loket en de Geldkrant die Ergon samen met het Nibud heeft uitgebracht voor hun medewerkers. Ook lieten zij de gesprekskaarten zien die voor werkleiders gemaakt zijn, en een boekje met bespaartips voor medewerkers.

Inzet van ervaringsdeskundigen

Bij Ergon worden ervaringsdeskundigen ingezet om medewerkers over de drempel te helpen om het gesprek aan te gaan als ze geldzorgen hebben. Deze ervaringsdeskundigen zijn soms SW-medewerkers die dit naast hun werk doen of speciaal hiervoor aangetrokken medewerkers die hierin opgeleid zijn. Vorig jaar is hierover een video opgenomen met medewerker Ruben van Ergon.

Op 11 oktober was Rosanne Oomkens ook aanwezig op de bijeenkomst van de ondernemingsraden in Zuid Holland. Zij kregen naast de eerder genoemde tips ook handreikingen om de bestuurder als ondernemingsraad aan te spreken.

Toekomstige activiteiten

SBCM en Cedris blijven de komende periode actief met het verzamelen van signalen uit de sector om te kijken welke activiteiten SBCM en/of Cedris nog meer op dit thema kunnen initiëren. Ook krijgt de themapagina schulden een update.

Heb je tips of ideeën? Wij horen graag van je! Mail ons via info.sbcm@caop.nl of bel ons via (070) 376 58 47

Aanmelden nieuwsbrief