Tevredenheid medewerkers SW-branche blijft hoog

Tevredenheid medewerkers SW-branche blijft hoog

Medewerkers in de SW-branche zijn over het algemeen erg tevreden over hun werk. Dat blijkt uit de Benchmark MTO-SW 2017, een onderzoek van SBCM en de bureaus SAMR en Effectory naar medewerkersbeleving. Medewerkers geven vooral hoge scores bij de stellingen ‘Ik ben tevreden over mijn werkplek’ (7,6), ‘Ik ben blij met mijn werk’ (7,8) en ‘Ik kan goed met mijn collega’s samenwerken’ (8,1).

Lichte daling ten opzichte van 2016

In vergelijking met de benchmark 2016 zijn de scores van de SW-branche op de werk-gerelateerde vragen wel iets gedaald, al gaat het maar om een of twee tiende. De score voor collegialiteit laat eenzelfde beeld zien. Omdat in 2016 de vragenlijst is aangepast voor de Participatiewet, is een vergelijking met de jaren daarvoor niet mogelijk.

Verschil tussen groepen medewerkers

Kijken we naar het verschil tussen de groepen ‘groepsdetachering’, ‘individuele detachering’ en ‘beschut binnen’, dan zijn de ‘individueel gedetacheerden’ het meeste tevreden, al wijkt het oordeel van de groepen ‘beschut binnen’ en ‘groepsdetachering’ daar niet veel vanaf. De staf en leidinggevenden zijn het minst tevreden. In de benchmark kunt u ook zien hoe de medewerkerstevredenheid in de SW-branche zich verhoudt tot de tevredenheid van alle werkenden in Nederland.

Onderzoek naar medewerkersbeleving

Het onderzoek naar medewerkersbeleving gebeurt via 11 stellingen die voorgelegd worden aan medewerkers van SW-bedrijven. In de Benchmark MTO-SW 2017 zijn 17 bedrijven vertegenwoordigd waarvan in totaal 18.102 medewerkers zijn benaderd. Van deze medewerkers hebben 10.753 gereageerd op de stellingen. Dit komt neer op een responspercentage van 59,4%.

Bekijk de Benchmark MTO-SW 2017

Meer informatie

Zelf aan de slag met het MTO van SBCM? Kijk op de productpagina van SBCM voor de vragenlijst, een handreiking en praktijkverhalen.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Arjan van der Borst, projectleider.
E: a.vanderborst(at)caop.nl
T: 06 20 542 358

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.

Aanmelden nieuwsbrief