Van Masterplan naar Maregroep 2.0

Van Masterplan naar Maregroep 2.0

Voorzitter Coby Passchier vraagt zich regelmatig af: waarom moeten we veranderen? Toch is de OR van MareGroep N.V. in Voorhout overtuigd dat de transitie van het SW-bedrijf noodzakelijk en onvermijdelijk is. “Anders lopen we organisatorisch vast. We zijn niet ingericht op de nieuwe instroom, die nodig is om te overleven. We moeten klaar zijn voor onze vernieuwde rol in het sociaal domein.” Hamvraag voor Coby en haar collega OR-lid Mariska Bronkhorst is dan ook niet waarom of wat, maar hoe wordt de transitie uitgevoerd?

De aanzet tot verandering werd gegeven in 2014, ten tijde van de decentralisaties. Coby: ”We waren toen al met de betrokken ondernemingsraden in gesprek over de inrichting van het sociaal domein binnen de gemeenten van de regio Kust- Duin- en Bollenstreek. Met de OR’en van de ISD Bollenstreek en Katwijk gaven we een gezamenlijk negatief advies op de Contourennota. Vervolgens heeft de OR Maregroep ook negatief moeten adviseren op het bedrijfsplan van het nieuw op te richten Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek (SPW). Overigens niet omdat we tegen de komst van dit Servicepunt waren. Het voorgestelde plan zou echter enorm nadelige gevolgen hebben. Voor ons bedrijf, maar vooral voor de doelgroepen binnen en buiten de muren van MareGroep.“

Mariska vult aan: “We hebben een informatieavond voor raadsleden georganiseerd om onze standpunten toe te lichten. Ook zijn we naar verschillende raadsvergaderingen gegaan om in te spreken.”

Eén stuurlijn

De acties van de OR-leden hadden effect. Coby: ”Onze adviespunten zijn meegenomen in de verdere uitwerking van het bedrijfsplan van het Servicepunt Werk. Niet allemaal helaas, maar winstpunt is wel dat MareGroep en SPW inmiddels onder één stuurlijn werken binnen de Gemeenschappelijke Regeling ‘Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek’. Belangrijk, want met alleen een gezamenlijk kader en huisvesting in hetzelfde pand kom je er niet. Voor de continuïteit van onze gecombineerde dienstverlening zijn integrale proceslijnen nodig.”

Mariska: “Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden die ingrijpend kunnen zijn voor organisatie en medewerkers. En er staat behoorlijke druk op de besluitvorming. Vanuit onze opdrachtgevers, de gemeenten, én vanuit de markt. Overal duiken aanbieders op voor detachering en uitzendbanen voor mensen met een arbeidsbeperking, maar ook voor dagbesteding en beschut werk.”

Hoe?

De vraag is natuurlijk: hoe pakt de directie de transitie aan naar ‘hét ontwikkel- en re-integratiebedrijf van de regio Kust- Duin- en Bollenstreek’, zoals in het Masterplan staat? Met andere woorden: hoe komen we van Masterplan naar MareGroep 2.0?

Coby geeft de stand van zaken: “De bestuurder heeft de plannen voor advies aan ons voorgelegd. Dus daar kunnen we in dit stadium niets over meedelen. Natuurlijk kijken we nauwlettend toe of het voorgestelde transitieproces en de uitvoering zorgvuldig zijn, en of de maatregelen duurzaam effect zullen hebben.

Maar het moet duidelijk zijn, ook voor onze achterban, dat continuïteit het belangrijkste doel is. Voor onze organisatie, voor de medewerkers en voor de doelgroepen die wij bedienen. SW’ers zijn niet meer de spil zijn waar alles om draait; het gaat om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vergt veranderingen in onze werkzaamheden, onze organisatie, in onze faciliteiten.” “En in de beeldvorming rond ons bedrijf”, sluit Mariska af. “Daarvoor staat iedereen binnen MareGroep aan de lat.”

Aanmelden nieuwsbrief