Veilige arbeidsomstandigheden niet vanzelfsprekend

Veilige arbeidsomstandigheden niet vanzelfsprekend

Het rapport ‘Door het stof’ van de onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 was voor de klankbordgroep arbo in de SW aanleiding om het eigen beleid nog eens tegen het licht te houden. In Tilburg werden afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst niet nagekomen, de wettelijke zorgplicht verzaakt en essentiële informatie niet gedeeld. Aanbeveling van de commissie is ‘Herken, erken, voorkom’ want overal in Nederland ligt het maken van fouten op de loer bij het werken met gevaarlijke stoffen.

In Nederland zijn er meer doden door bedrijfsongevallen dan door verkeersongevallen, maar daar is nog te weinig aandacht voor. Die wetenschap maakt veiligheid op de werkvloer een uiterst relevant thema.’

Voor Tineke Lissenburg, KAM-adviseur bij UW en Jeroen Gerritsen, adviseur HR Specialistische ondersteuning Arbo bij Pantar, was de casus aanleiding voor bewustwording en het vaker en eerder bespreekbaar maken van arbeidsrisico’s. De casus in Tilburg heeft Yvonne van Mierlo, directeur van Ergon en lid van de onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6, kritischer gemaakt. Door het rapport weet Yvonne dat regelgeving alléén niet voldoende is. Naast een RI&E is er een plan van aanpak nodig, waarin bijvoorbeeld het toezicht is geregeld. Periodiek herhalen hoort daar ook bij.

Zie voor een uitgebreid interview het artikel in het septembernummer van het SW-journaal.

Om organisaties te ondersteunen bij veilige arbeidsomstandigheden, ontwikkelden SBCM en Cedris de leidraad ‘Gezond en veilig aan de slag’. Deze is te vinden via www.sbcm.nl/producten/leidraad-gezond-en-veilig-aan-de-slag Daarnaast is er de Arbocatalogus voor de SW (www.arbocatalogussw.nl) met een deelcatalogus Detacheren en een deelcatalogus Gevaarlijke stoffen.

Aanmelden nieuwsbrief