Verslag bijeenkomst ASSW over duurzame inzetbaarheid

Verslag bijeenkomst ASSW over duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid was het thema van de bijeenkomst in november 2019 van (ambtelijk) secretarissen in de SW (ASSW). Het thema werd vanuit drie invalshoeken bekeken:  vanuit de rol van de OR, vanuit juridisch perspectief en vanuit het lerend netwerk in de SW. Lees het verslag.

Netwerk opbouwen

In het platform van ambtelijk secretarissen, het AS-platform, delen (ambtelijk) secretarissen kennis, wisselen ze ervaringen uit en  diepen ze thema’s inhoudelijk uit. De invloed die het werk heeft op je werk als OR-secretaris staat daarbij centraal. Twee keer per jaar, in voor- en in najaar, zijn er  platformbijeenkomsten. Het zijn prima gelegenheden om je netwerk op te bouwen en te onderhouden. Ook de rol, positie en taken van de ambtelijk secretaris komen aan bod. Verder is het platform een belangrijk netwerk om diverse formats, checklists, en dergelijke uit te wisselen.

Meedoen aan het platform?

Deelname aan het platform is kosteloos. De bijeenkomsten van het platform worden georganiseerd door de ervaren trainer/coach Stephany Linthorst van sl IMPACT. SBCM ondersteunt het platform facilitair.

Je kunt lid worden door een mail te sturen naar:
Stephany Linthorst, organisatiecoach/ veranderkundige bij adviesbureau SL-Impact
E: info@sl-impact.nl

Aanmelden nieuwsbrief