Vervroegd uittreden geregeld in nieuwe cao-SW

Vervroegd uittreden geregeld in nieuwe cao-SW

Half mei lag er een onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening: een cao voor vijf jaar waarin onder meer eerder stoppen met werken is geregeld. OR’s doen er goed aan te kijken hoe de bestuurder de regeling in hun bedrijf uitvoert, zeggen onderhandelaars Joost Kaper en Marielle Sluiter.

De vorige twee cao’s van de sociale werkvoorziening golden maar voor één jaar. Waarom nu een cao voor vijf jaar?

Joost Kaper, bestuurder sociale werkvoorziening FNV en een van de onderhandelaars namens werknemers: ‘Om rust te krijgen in de SW. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Met de afspraak over loonsverhoging volgens de loonprijscompensatie en behoud van de gemaakte afspraken krijgen werknemers voor langere tijd zekerheid.’
Marielle Sluiter, adviseur arbeidszaken Cedris en adviseur van VNG die werkgevers vertegenwoordigt: ‘Maar dat betekent niet dat we elkaar vijf jaar lang niet meer spreken. Dat blijven we geregeld doen, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de landelijke politiek en om vooruit te kijken op thema’s als duurzame inzetbaarheid.’

Marielle En Joost

In veel sectoren blijkt het moeilijk om te komen tot een goede regeling vervroegd uittreden (RVU). In de SW lukt het. Hoe komt dat?

Kaper: ‘Het pensioenakkoord betekende verhoging van de pensioenleeftijd en voor veel van de SW-werknemers is dat een probleem. Veel collega’s halen niet gezond de eindstreep. De wil was er bij zowel werkgevers als werknemers om vervroegd uittreden goed te regelen.’
Sluiter: ‘We zijn voortdurend aan het kijken hoe medewerkers duurzaam inzetbaar kunnen blijven en hoe we ze werkfit kunnen houden tot hun pensioen. Regelingen in de aanloop naar pensioen zijn daarbij belangrijk, zoals deze RVU en de seniorenregeling om minder uren te werken. We waren het erover eens dat eerder stoppen met werken juist voor deze groep medewerkers belangrijk is.’

Wat kan medezeggenschap doen?

Kaper: ‘Voor werkgevers is het onzeker wie gebruik gaan maken van deze regeling en om welke functies het dan gaat. Wat OR-leden kunnen doen, is bij de uitvoering van de regeling meekijken en meedenken met de werkgever om iedereen die wil de mogelijkheid te geven om vervroegd uit te treden. Ook de signaleringsfunctie is belangrijk. Als ze vaststellen dat knelpunten ontstaan in de uitvoering, dan kunnen ze de vakbond inschakelen.’
Sluiter: ‘De OR’s kunnen het zelf agenderen bij de bestuurder: hoe gaan jullie de RVU uitvoeren? Het is goed om nu in de beginfase met de bestuurder te bespreken hoe functies worden ingevuld, want nu is het nieuw en kunnen er ineens veel mensen gebruik maken van die regeling.’

Hoe gaat het proces verder?

Kaper: ‘We gaan ervan uit dat het onderhandelingsresultaat positief wordt ontvangen. Maar door de zomervakantie kan het wel even duren voor het akkoord definitief is. De RVU kan dan feitelijk waarschijnlijk pas per 1 oktober ingaan. We zetten wel vast zaken in gang, zoals inventarisatie van medewerkers die deel willen nemen en inspelen op de mogelijke gevolgen voor de bezetting.’
Sluiter: ‘Wat OR-leden ook kunnen doen: mensen activeren om zich financieel goed te laten adviseren. In de cao staat dat ze een vergoeding kunnen krijgen tot € 500 om een financieel adviseur in te schakelen. Dat is belangrijk om een goed besluit te nemen over wel of niet gebruikmaken van de RVU.’

De cao-SW loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Lees het onderhandelingsresultaat cao-SW en lees ook het bericht van Cedris over het resultaat.

Aanmelden nieuwsbrief