‘We zoeken het beste voor alle medewerkers’

‘We zoeken het beste voor alle medewerkers’

Hugo van Velden

  • Medewerker Kwaliteit, Arbo en Milieu Haeghe Groep
  • Voorzitter OR Haeghe Groep
  • Voorzitter BOR (Bijzondere Ondernemingsraad)
  • Werkgeversservicepunt gemeente Den Haag en Haeghe Groep
  • Voorzitter regioplatform SPOOR SW-bedrijven Zuid-Holland
  • Lid landelijke klankbordgroep MZSW

Voorzitter

Als je ergens kritiek op hebt, houd je je mond óf je gaat helpen. Zo staat Van Velden erin. In eerdere banen wilde hij al in de OR, maar het kwam er niet van. Bij de Haeghe Groep wel: in 2000 begon hij er, in 2001 zat hij in de OR. Toen hij een paar jaar later gevraagd werd voorzitter te worden, aarzelde hij. ‘Ik was teammanager Food op een leuke verpakkingsafdeling van 80 man. Als ik OR-voorzitter zou worden, zou ik daar weg moeten. Daar heb ik wel voor gekozen, maar het doet nog steeds een beetje pijn.’

Goede toekomst

De Haeghe Groep werd in februari 2018 onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag en wordt nu samengevoegd met het Werkgeversservicepunt (WSP) van de gemeente Den Haag. Vanaf 1 januari 2020 moet het één gemeentelijk werkbedrijf zijn, een nieuw bedrijf waarin de ‘oude’ sociale werkvoorziening samengaat met actieve benadering van langdurig werklozen, statushouders en andere mensen uit de Participatiewet. Het nieuwe gemeentelijk werkbedrijf helpt ze naar een goede toekomst en bereidt ze op verschillende manieren voor op de arbeidsmarkt. Onderdeel van het nieuwe werkbedrijf is een kenniscentrum. Dat biedt ondersteuning aan mensen in de schuldhulpverlening, trainingen sociale vaardigheden en (vak)opleidingen. Detachering is ook een pijler van het gemeentelijk werkbedrijf.

Cultuurverschillen

Sinds april vorig jaar is er een BOR, een bijzondere ondernemingsraad, waarin leden zitten van de OR’s van SZW en de Haeghe Groep. Ook daarvan is Van Velden voorzitter. ‘Van het begin af aan zijn we er als BOR behoorlijk goed bij betrokken’, zegt Van Velden. ‘Leden van de verschillende commissies gingen naar werkgroepen die in het programma ‘vorming gemeentelijk werkbedrijf’ waren ingesteld, over de nieuwe dienstverlening, bestuur en automatisering bijvoorbeeld, en over cultuur en leiderschap. Zo konden ze aansluiten bij projectleiders en horen wat er speelt.’ De culturen verschillen, al was het maar omdat WSP geld geeft aan werkgevers en de Haeghe Groep geld vraagt voor inzet van medewerkers.

‘Wij’

Inmiddels zijn medewerkers van WSP en de Haeghe Groep een aantal keer bij elkaar over de vloer geweest. ‘Op de werkvloer van WSP hebben ze nu echt wel een idee van wat een SW-bedrijf inhoudt. En er zijn bijeenkomsten geweest van ambtenaren van beide organisaties. In een jaar tijd hebben we veel bereikt, daar mogen we trots op zijn. In de BOR praten we nu niet meer over ‘wij’ en ‘jullie’, maar alleen over ‘wij’. We zetten met elkaar iets moois neer voor de mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en houden van werk. Het gaat om hen. We zoeken het beste voor alle medewerkers.’

Ondersteuning op peil

Het concept-plan van aanpak voor de reorganisatie heeft Van Velden al gezien. Vandaag verwacht hij het definitieve plan. Dat wordt volgende week in de BOR besproken. De reorganisatie gaat feitelijk alleen ambtenaren aan, maar ook de circa 1900 SW-medewerkers en beschut medewerkers voelen de druk. ‘Het raakt hun ook, want ze kunnen een andere leidinggevende krijgen, en er kan werk bij komen of werk verdwijnen. Het geeft veel onrust. Gelukkig blijft de ondersteuning op het gebied van HR, bedrijfsmaatschappelijk werk, KAM en scholing op peil. Investeren in mensen blijft staan, daarvoor zie ik goede signalen in het plan.’ Op 1 januari 2020 moet de medezeggenschap voor het nieuwe bedrijf ook goed geregeld zijn. Van Velden is te spreken over de verstandhouding met de interim directeur die er nu bijna een jaar zit. ‘Investeren in goede medezeggenschap is een keuze. Die keuze maakt hij. Daar zijn we blij mee.’

Niet alleen

Als ervaren OR-lid weet Van Velden dat je nooit uitgeleerd bent. Daarom is zijn advies: ‘Ga het wiel niet zelf uitvinden. Schaam je niet als je niet alles weet, maar ga te rade bij collega’s. Stel vragen: Welke adviseur hebben jullie? Wie kan dat het beste uitleggen? Hebben jullie een opzet voor ons als voorbeeld? Informatie delen scheelt zoveel. Je staat niet alleen. Door de provinciale en landelijke groepen waar ik in zit, ervaar ik steeds meer verbinding onderling. Dat medezeggenschap ook ondersteund wordt door SBCM, voelt als een luxe.’

Aanmelden nieuwsbrief