Factsheet over verzuim Wsw en Participatiewet in 2018-2019

Factsheet over verzuim Wsw en Participatiewet in 2018-2019

De landelijke verzuimcijfers in de sociale werkvoorziening van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 zijn gepubliceerd in een factsheet. Voor het eerst is het verzuim van gesubsidieerde medewerkers uit de Participatiewet apart geteld, met een uitsplitsing naar nieuw beschut werk.

Meer en langer verzuim

In de factsheet met de nieuwe verzuimcijfers van het eerste halfjaar van 2019, is goed te zien wat het effect is van het afsluiten van de Wsw per 2015: 43% van de Wsw-medewerkers is inmiddels 55 jaar of ouder en bijna driekwart van het SW-personeel is ouder dan 45 jaar.

Oudere werknemers melden zich in het algemeen minder vaak ziek, maar als zij zich ziek melden is dat vaak voor langere duur. Dat geldt ook voor Wsw-medewerkers. Het verzuim van medewerkers van 55 jaar en ouder stijgt langzaam en ligt inmiddels op bijna 17%. De verzuimfrequentie neemt af: gemiddeld melden Wsw-medewerkers zich net iets minder dan 2 keer per jaar ziek (1,84). Maar de duur van het verzuim neemt toe: gemiddeld zijn Wsw-medewerkers 33,3 dagen per jaar ziek. In 2015 was dat nog gemiddeld 25,6 dagen per jaar.

Aandacht voor ouder wordende Wsw-medewerkers

De nieuwe verzuimcijfers benadrukken nogmaals het belang voor SW-bedrijven om in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van de ouder wordende groep van Wsw-medewerkers. Als de beschreven trend doorzet, dan zit straks één op de vijf medewerkers ruim een maand per jaar ziek thuis. Om dat te voorkomen is meer aandacht dan nu nodig om te zorgen dat medewerkers gezond en met plezier het pensioen halen.

Nieuw: verzuimcijfers van doelgroep Participatiewet

De verzuimcijfers zijn voortaan uitgesplitst naar verschillende type dienstverbanden: SW en Participatiewet (waaronder nieuw beschut werk en niet-gesubsidieerde dienstverbanden). Hiervoor is gekozen omdat steeds meer bedrijven ook dienstverbanden aanbieden aan medewerkers uit de Participatiewet. Die werden tot nu toe meegeteld bij de categorie overige medewerkers. Voorheen bestond die categorie vooral uit niet-gesubsidieerde medewerkers, zoals leidinggevenden, staf en ondersteuning. Met de nieuwe uitsplitsing is een beter onderscheid te maken naar doelgroep-medewerkers en ondersteunend en leidinggevend personeel.

Lager verzuimpercentage bij P-wet

Niet alle bedrijven hebben dienstverbanden P-wet en/of ze kunnen dat niet rapporteren. Ook zijn de aantallen dienstverbanden P-wet nog niet zo groot (7% van de gerapporteerde dienstverbanden). Nieuw beschut werk komt nog minder voor (2%). De verzuimcijfers voor deze groepen zijn gebaseerd op kleine groepen en dus nog weinig robuust. Ook is de nieuwe instroom jonger. Het verzuimpercentage van deze groepen ligt dan ook lager dan van de Wsw-medewerkers (respectievelijk 9,6 en 10,1%).

Meer informatie

SBCM organiseert en ondersteunt verschillende activiteiten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en het verzuim omlaag te brengen. Via de themapagina Verzuim en de themapagina Integrale aanpakken duurzame inzetbaarheid op de website van SBCM vind je nuttige informatie voor werknemers (zoals een e-learning) en voor werkgevers (zoals een toolbox met communicatiemateriaal).

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM.
E: d.lettink(at)caop.nl
T: 06 22 09 56 34

Aanmelden nieuwsbrief