Rol en positie

Over de rol en positie van de AS

Een van de belangrijkste eigenschappen van een ambtelijk secretaris is een zekere lenigheid. De ambtelijk secretaris is geen lid van de ondernemingsraad, maar maakt wel deel uit van het team waar het gaat om het werkproces, de samenwerking en afstemming, en de relatie met de OR-leden. Zij heeft een zogenaamde ‘lijnfunctie’ d.w.z. dat de functie gepositioneerd is onder een lijnmanager, maar zij krijgt operationeel leiding van (meestal) het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. Deze spagaat geeft een prima basis, maar kan pijnlijk worden als de spreidstand te groot wordt. Er is, zeg maar, een einde aan de rekbaarheid.

Je kunt de ambtelijk secretaris in haar rol zien als een ‘betrokken buitenstaander’. Zij geeft o.a. gevraagd en ongevraagd advies aan de OR, de commissies, het dagelijks bestuur, maar het komt ook steeds vaker voor dat zij wordt geraadpleegd door de directeur, HR-adviseur of projectmanagers over haar kennis van medezeggenschap, relevante procedures en het flexibel, resultaatgericht omgaan met bevoegdheden. Zij heeft een positie in het krachten-veld van ‘wederpartijen’: allerlei groepen en mensen die met formele medezeggenschap en directe participatie te maken hebben. Dat vereist, zeg maar, een goed gevoel voor evenwicht en een stevige (persoonlijke) basis.

Wees flexibel
Gebruik je kracht
Bekijk zaken van een andere kant

De ambtelijk secretaris heeft niet alleen kennis van diverse relevante wetgeving, maar ook een breed netwerk in de organisatie. Organisatiesensitiviteit, weten wat er speelt en leeft, of door eigen brononderzoek of via verhalen van OR-leden en collega’s is een kerncompetentie die een ambtelijk secretaris goed kan gebruiken en ten nutte maken voor de OR. Een brede interesse, een open mind voor ontwikkelingen, uitstel van oordeel en buiten kaders kunnen denken. Dan bezie je, zeg maar, de praktijk eens omgekeerd en nieuw.

De OR-praktijk levert de work-out die de ambtelijk secretaris uitdaagt en in conditie houdt.

Aanmelden nieuwsbrief