Nieuws
 • 23-06-2016 Nieuwsbrief ASSW juni 2016

  Een terugblik op de laatste platform bijeenkomst van (Ambtelijk) secretarissen OR in de SW.

 • 22-06-2016 Wet Huis voor Klokkenluiders

  Op 1 maart 2016 heeft, na de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders met algemene stemmen aangenomen....

 • 20-06-2016 Nieuwe OR-taak: de gemeente beïnvloeden

  De ondernemingsraad van SWA uit Alphen is gekend door de gemeenteraadsleden, wethouders en hogere ambtenaren binnen de gemeente. De OR...

Agenda

Welkom op de site voor de OR in de SW

Welkom op de website van MZSW! Deze site is speciaal bedoeld voor OR-leden in de SW-sector. Het doel van de site is:

 • de kennis van de OR versterken;
 • de onderlinge contacten tussen OR’en stimuleren;
 • de onderlinge kennisuitwisseling bevorderen.

Daarom vind je hier:

 • informatie over verschillende aspecten van het OR-werk, bijvoorbeeld de Wet op de ondernemingsraden (WOR) of de rol van de OR bij thema’s als arbeidsontwikkeling en arbeidsomstandigheden;
 • praktische handvatten, bijvoorbeeld om heldere teksten te schrijven of een lijst met aandachtspunten wanneer je een commissie voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM-commissie) gaat oprichten.

SBCM ondersteunt de regionale platforms voor ondernemingsraden in de SW in 2016 op verschillende manieren:

 • een landelijke bijeenkomst voor or-leden over de gevolgen van het invoeren van de Participatiewet op;
 • regionale bijeenkomsten in voor- en najaar met aandacht voor de rol van de or bij alle lokale en regionale veranderingen en hoe daar mee om te gaan;
 • een mogelijke financiële bijdrage tot € 2.500,-- voor platformactiviteiten;
 • faciliteren van regionale bijeenkomsten;
 • deze website.

SBCM doet dit in het kader van het project MZSW en wordt daarin geadviseerd door een klankbordgroep van OR-leden en vanuit het arbeidsvoorwaardenoverleg