Nieuwsbrief MZSW

U kunt zich hier aanmelden voor de MZSW nieuwsbrief:

Nieuwsbrief archief

Opens external link in new windowNieuwsbrief maart 2019

 • 'Denk erom: de OR is belangrijk'
 • Save the date: 3 oktober 2019 landelijk MZSW-congres
 • 'Een OR naast de bestuurder is de stuurman naast de kapitein'
 • Nieuw: Regionale festivals voor medewerkers in de SW
 • Denk mee over workshop Duurzame Inzetbaarheid voor de OR
 • Denk mee: hoe legt u OR-werk laagdrempelig uit?
 • Verkiezing Topper 2019: nomineer uw Topper

Opens external link in new windowNieuwsbrief november 2018

 • OR Senzer behartigt belangen van alle medewerkers
 • Pleidooi voor ‘echte gesprekken’ bij MZSW-conferentie over duurzame inzetbaarheid
 • Werk mee aan de workshop Duurzame Inzetbaarheid voor OR-leden
 • Enquête: arbobeleid SW-bedrijven kan op onderdelen beter
 • Kom ook naar de bijeenkomst Vitaliteit op 4 december
 • Roadmap voor ondernemingsraden bij de aanpak van pesten
 • Denk mee over de benchmark verzuim voor de SW
 • Workshop: Ombouw naar Participatiebedrijf

Opens external link in new windowNieuwsbrief september 2018

 • MZSW-congres 4 oktober over de rol van de OR bij duurzame inzetbaarheid
 • OR van DCW houdt vinger aan de pols bij verbeteren duurzame inzetbaarheid
 • Platformbijeenkomst voor (ambtelijk) secretarissen over de Arbowet
 • Download de AVG-notitie voor ondernemingsraden in de SW
 • Fietsenplan Rijk van Nijmegen dichterbij dankzij regionaal platform MZSW

Opens external link in new windowNieuwsbrief juli 2018

 • MZSW-congres 4 oktober over rol or bij duurzame inzetbaarheid
 • Ziekteverzuim in 2017 gestegen; aandacht voor verzuim blijft nodig
 • ‘We maken ons sterk voor arbeidsbeperkten’
 • Tevredenheid medewerkers SW-branche blijft hoog
 • WSD pakt schulden aan met persoonlijke aanpak

Opens external link in new windowNieuwsbrief april 2018

 • Ondernemingsraad Tomingroep wint Award gezond en veilig werken
 • Van Masterplan naar Maregroep 2.0
 • Kom naar de landelijke MZSW-dag over duurzame inzetbaarheid en de rol van de or!
 • Hoe scoort uw gemeente of regio op de Participatiewet?
 • MTO-SW levert Orionis en Rijk van Nijmegen veel tips op voor verbetering

Opens external link in new windowNieuwsbrief december 2017

 • Terugblik bijeenkomsten klankbordgroep MZSW en SW-bedrijven Brabant en Noord Nederland
 • Overleg tussen OR en bestuur Westrom kweekt onderling begrip
 • Is uw RI&E al up to date? De arbocatalogus en de model RI&E voor de sector wel!
 • Ook na Participatiewet nog weinig draagvlak bij gemeenten voor cao onderkant arbeidsmarkt
 • SER stelt richtbedragen OR-scholing 2018 vast
 • Reis mee door de geschiedenis van de sociale werkgelegenheid

Opens external link in new windowNieuwsbrief november 2017

 • OR kan veranderingen sturen door goede samenwerking
 • POCNN-themadag op 6 november over werken met een beperking
 • Nieuw manifest van Platform: Scherper op Participatie
 • OR PAUW Bedrijven in actie tegen besluit om op te heffen
 • Tips en knelpunten van andere OR-en SW-bedrijven uit inventarisatie MZSW
 • Deel uw OR-aanpak over gezond en veilig werken en win 7.500 euro!

Opens external link in new windowNieuwsbrief juni 2017

 • Meld u aan voor de landelijke medezeggenschapsdag in de SW!
 • Prijsvraag: heeft u het beste OR-initiatief voor gezond en veilig werken?
 • Grote verschillen zichtbaar tijdens regionale bijeenkomsten
 • Wethouder en OR-voorzitter over succesvolle fusie WerkSaam
 • Bent u al voorbereid op de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli?

Opens external link in new windowNieuwsbrief maart 2017

 • Nieuwe website cao sociale werkvoorziening
 • Save the date: MZSW-conferentie op 28 september
 • Flyer ‘Meer doen met je geld’
 • OR-voorzitter Westrom vertelt over de afgeketste fusie met De Risse
 • Hoe is het nu met het Akkoord van Westerlee?
 • Regionale bijenkomsten voor de medezeggenschap in de SW
 • Scherp op participatie
 • De toekomst van SWA en de rol van de OR

Opens external link in new windowNieuwsbrief juni 2016

 • Meld u aan voor de landelijke medezeggenschapsdag in de SW!
 • Eén jaar regie-OR bij WerkSaam in Hoorn
 • De kern-OR bij WNK Personeelsdiensten
 • Nieuwe OR-taak: de gemeente beïnvloeden
 • Vernieuwing medezeggenschap: veel actieve medewerkers
 • Praat u al over de wijzigingen in de Arbowet per 1-1-2017?

Opens external link in new windowNieuwsbrief maart 2016

 • Meld u aan voor de nieuwsbrief Medezeggenschap SW
 • De vijf succesfactoren van de OR van DZB Leiden
 • De OR aan tafel met de gemeente
 • De overgang van Wedeo naar Laborijn
 • Nieuwe HR-cyclus kaderpersoneel Werkse!
 • Den Haag neemt 200 nieuwe ambtenaren aan
 • Save the date: MZSW-conferentie op 29 september
 • Beschut werken Beschut werken