Nieuws
Agenda
 • 03-10-2019 Landelijk MZSW-congres

  De Participatiewet heeft grote veranderingen met zich meegebracht. Is de rust inmiddels weergekeerd? Kom naar het landelijke MZSW-congres...

Welkom op de site voor de OR in de SW

Welkom op de website van MZSW! Deze site is speciaal bedoeld voor OR-leden in de SW-sector. Het doel van de site is:

 • de kennis van de OR versterken;
 • de onderlinge contacten tussen OR’en stimuleren;
 • de onderlinge kennisuitwisseling bevorderen.

Daarom vind je hier:

 • informatie over verschillende aspecten van het OR-werk, bijvoorbeeld de Wet op de ondernemingsraden (WOR) of de rol van de OR bij thema’s als arbeidsontwikkeling en arbeidsomstandigheden;
 • praktische handvatten, bijvoorbeeld om heldere teksten te schrijven of een lijst met aandachtspunten wanneer je een commissie voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM-commissie) gaat oprichten.

SBCM ondersteunt de regionale platforms voor ondernemingsraden in de SW op verschillende manieren:

 • een landelijke bijeenkomst voor or-leden over de gevolgen van het invoeren van de Participatiewet op;
 • regionale bijeenkomsten in voor- en najaar met aandacht voor de rol van de or bij alle lokale en regionale veranderingen en hoe daar mee om te gaan;
 • een mogelijke financiële bijdrage tot € 2.500,-- voor platformactiviteiten;
 • faciliteren van regionale bijeenkomsten;
 • deze website.

SBCM doet dit in het kader van het project MZSW en wordt daarin geadviseerd door een klankbordgroep van OR-leden en vanuit het arbeidsvoorwaardenoverleg