Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Welkom op de site voor de OR in de SW

Welkom op de website van MZSW! Deze site is speciaal bedoeld voor OR-leden in de SW-sector. Het doel van de site is:

  • de kennis van de OR versterken;
  • de onderlinge contacten tussen OR’en stimuleren;
  • de onderlinge kennisuitwisseling bevorderen.

Daarom vind je hier:

  • informatie over verschillende aspecten van het OR-werk, bijvoorbeeld de Wet op de ondernemingsraden (WOR) of de rol van de OR bij thema’s als arbeidsontwikkeling en arbeidsomstandigheden;
  • praktische handvatten, bijvoorbeeld om heldere teksten te schrijven of een lijst met aandachtspunten wanneer je een commissie voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM-commissie) gaat oprichten.

SBCM ondersteunt de regionale platforms voor ondernemingsraden in de SW op verschillende manieren:

  • een landelijke bijeenkomst voor or-leden over de gevolgen van het invoeren van de Participatiewet op;
  • regionale bijeenkomsten in voor- en najaar met aandacht voor de rol van de or bij alle lokale en regionale veranderingen en hoe daar mee om te gaan;
  • een mogelijke financiële bijdrage tot € 2.500,-- voor platformactiviteiten;
  • faciliteren van regionale bijeenkomsten;
  • deze website.

SBCM doet dit in het kader van het project MZSW en wordt daarin geadviseerd door een klankbordgroep van OR-leden en vanuit het arbeidsvoorwaardenoverleg