Nieuws
Agenda
 • 03-10-2019 Landelijk MZSW-congres

  De Participatiewet heeft grote veranderingen met zich meegebracht. Is de rust inmiddels weergekeerd? Kom naar het landelijke MZSW-congres...

 • 19-11-2019 Platform voor (ambtelijk) secretarissen in de SW

  Sluit je aan bij het platform voor (ambtelijk) secretarissen in de SW: deel kennis en ervaringen uit diep thema’s inhoudelijk uit.

Welkom op de site voor de OR in de SW

Welkom op de website van MZSW! Deze site is speciaal bedoeld voor OR-leden in de SW-sector. Het doel van de site is:

 • de kennis van de OR versterken;
 • de onderlinge contacten tussen OR’en stimuleren;
 • de onderlinge kennisuitwisseling bevorderen.

Daarom vind je hier:

 • informatie over verschillende aspecten van het OR-werk, bijvoorbeeld de Wet op de ondernemingsraden (WOR) of de rol van de OR bij thema’s als arbeidsontwikkeling en arbeidsomstandigheden;
 • praktische handvatten, bijvoorbeeld om heldere teksten te schrijven of een lijst met aandachtspunten wanneer je een commissie voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM-commissie) gaat oprichten.

SBCM ondersteunt de regionale platforms voor ondernemingsraden in de SW op verschillende manieren:

 • een landelijke bijeenkomst voor or-leden over de gevolgen van het invoeren van de Participatiewet op;
 • regionale bijeenkomsten in voor- en najaar met aandacht voor de rol van de or bij alle lokale en regionale veranderingen en hoe daar mee om te gaan;
 • een mogelijke financiële bijdrage tot € 2.500,-- voor platformactiviteiten;
 • faciliteren van regionale bijeenkomsten;
 • deze website.

SBCM doet dit in het kader van het project MZSW en wordt daarin geadviseerd door een klankbordgroep van OR-leden en vanuit het arbeidsvoorwaardenoverleg