MZSW-congres 2021: Tijd om aan de slag te gaan!

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de sociale werkgelegenheid. Denk aan het akkoord over de nieuwe cao Aan de slag en de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) als onderdeel van de nieuwe cao SW. Het jaarlijks MZSW-congres op 7 oktober in Antropia te Driebergen was een mooi moment om stil te staan bij deze belangrijke ontwikkelingen, maar ook om vooruit te kijken naar de toekomst. Want de sociale werkgelegenheid blijft zich ontwikkelen. Tijd om aan de slag te gaan!

Olaf Fugers, voorzitter van de OR bij Senzer en lid van de landelijke klankbordgroep MZSW is blij om iedereen weer live te mogen ontmoeten in Antropia. Hij blikt kort terug naar een bevlogen jaar in de Sociale Werkgelegenheid, zoals de invoering van de cao SW en de cao Aan de slag. Volgens hem bieden de ontwikkelingen volop kansen voor SW-bedrijven om werk binnen te halen, maar ook om medewerkers te detacheren.

Fugers constateert: ‘Binnen onze sector in de werkbedrijven gebeurt nog steeds van alles. Dat is de basis van vandaag. De onderwerpen van vandaag zijn bedoeld om je aan het denken te zetten. Hoe kun je invloed blijven uitoefenen op het management? En is hoe je het altijd aanpakte nog wel de juiste manier in deze tijd?’ Dagvoorzitter Isaak Mol vult aan: Vorig jaar hadden we een digitale bijeenkomst. Deze live bijeenkomst inclusief workshops is een perfect moment om de medezeggenschap en medezeggenschapsvaardigheden centraal te stellen.

Workshop Detachering en OR-lidmaatschap

WSP Parkstad verzorgd de Sociale werkvoorziening van de regio Parkstad, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem en is een van de grootste SW-organisaties van het land. Van de 3200 medewerkers is het grootste gedeelte gedetacheerd bij reguliere bedrijven. Hoe houd je als ondernemingsraad contact met alle gedetacheerde medewerkers die in de regio verspreid zitten? Daar ligt volgens Fred van Dijk, directeuren bestuurder bij WSP Parkstad en Marcel Poulisse, voorzitter van de ondernemingsraad de uitdaging.


‘Je merkt dat mensen die langer gedetacheerd zijn, meer betrokken zijn bij het bedrijf waar ze werken dan bij het moederbedrijf. Het is onze taak om de steeds groter wordende achterban op de hoogte te houden door bijvoorbeeld het inzetten van moderne middelen als internet, beeldschermen en sociale media’. Aldus Marcel Poulisse.

Workshop Toekomstvisies en hoe daarmee om te gaan als OR

Cedris voert jaarlijks onderzoeken uit bij sociale werkbedrijven. Tijdens de workshop ‘Toekomstvisies en hoe daarmee om te gaan als OR’ presenteerde Joram de Does, beleidsadviseur kwaliteit en monitoring bij Cedris de laatste ontwikkelingen in de SW. Denk aan de afname van het aantal WSW-ers met 5% per jaar, het bedienen van andere doelgroepen in het SW-bedrijf en de verschillende organisatievormen die mede daarvan het gevolg zijn. Ook de nieuwe cao’s hebben hun invloed op de organisatie en daarmee medezeggenschap. Tijdens de workshop ontstond een open gesprek met de deelnemers over de veranderingen in de eigen organisatie, hoe zij daarmee omgaan en de kansen en uitdagingen voor de medezeggenschap in de toekomst.

Drie ondernemingsraden in de spotlight

Aan het begin van het congres werden de ondernemingsraden van WerkSaam Westfriesland (Hoorn), Westrom (Roermond) en Rijnvicus (Alphen a/d Rijn) letterlijk in de spotlight gezet met een video. De ondernemingsraden van deze bedrijven betrekken medewerkers op een bijzondere manier en blijven daardoor zichtbaar. De OR van WerkSaam doet dat door middel van een OR-panel. Met een panel betrek je medewerkers op een laagdrempelige manier bij besluitvorming. Bekijk de video hieronder

De OR van Westrom is sinds kort een kern-OR. De ondernemingsraad bestaat niet meer uit 15 personen maar uit 7 personen. De kern-OR betrekt medewerkers veel meer bij adviezen of instemmingsverzoeken. Hierdoor wordt de kennis van de organisatie beter ingezet. Bekijk de video hieronder.
Rijnvicus is in 2017 onderdeel geworden van de gemeente Alphen aan den Rijn geworden. Ze hebben er toen voor gekozen om een zelfstandige OR te blijven. Hierdoor blijven ze inspraak houden over wat er binnen Rijnvicus gebeurt. Bekijk de video hieronder.

Cao sociale werkvoorziening en cao Aan de slag

Als laatste onderdeel van het congres werden de belangrijkste zaken uit de twee nieuwe cao’s: Sociale werkvoorziening en Aan de slag toegelicht door Mariëlle Sluiter van Cedris. Ook vertelde ze welke rol de medezeggenschap daarbij kan spelen. Als laatste liet Bert Doek strategisch, adviseur Public Affairs en Communicatie van Cedris, zijn licht schijnen over de toekomst van de SW: de inzet van de politiek is positief. Nu nog zien dat het goed ingevuld wordt!

Presentaties workshops

Tijdens het MZSW-congres konden deelnemers kiezen uit acht workshops rondom de thema’s: werkwijze OR, bevoegdheden en invloed, OR-competenties en toekomst van organisaties en medezeggenschap.

Bekijk de presentaties van de workshops en daarbij horende artikelen:

Aanmelden nieuwsbrief