Schriftelijke en mondelinge communicatiemiddelen

Schriftelijke en mondelinge communicatiemiddelen

In communicatie zijn twee vormen te onderscheiden: schriftelijke en mondelinge communicatie. Mondelinge communicatie werkt beter: je kunt iemands reactie zien en daar ook op reageren. Maar het kost meer tijd en het duurt langer voordat je een grote groep medewerkers bereikt hebt.
Bij schriftelijke communicatie is het andersom: je bereikt sneller meer medewerkers, maar het is eenrichtingsverkeer. Je weet niet of en hoe de boodschap is overgekomen.

Vormen van communicatie en doelen

Hieronder een overzicht van de verschillende soorten middelen die de OR kan inzetten om de verschillende communicatiedoelen te bereiken.

CommunicatiedoelMogelijke middelen
mondeling
Mogelijke middelen schriftelijk
Informeren
 • Wandelgangen
 • Netwerken 
 • OR-jaarverslag
 • Artikelen in personeelsblad
Raadplegen
 • Reactie vragen via achterbanbijeenkomst
 • Klankbordgroepen 
 • Enquêtes
Mobiliseren
 • Jaarvergadering
 • (Ludieke) acties 
 • Petitie
 • Enquête
Verantwoording afleggen
 • Jaarvergadering
 • Presentaties
 • Werkplan
 • Jaarverslag

Praktische handvatten voor verschillende communicatiemiddelen

Hieronder vind je tips, checklists en voorbeelden om verschillende communicatiemiddelen te maken.

Jaarverslag

Bekijk een presentatie met praktische tips voor het maken van een jaarverslag (Bron: ORnet) en het Stappenplan jaarverslag.

Aanmelden nieuwsbrief