Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Werkwijze OR

Een OR moet een reglement opstellen waarin hij, kort samengevat, zijn werkwijze regelt. De OR heeft de bevoegdheid om dat reglement vast te stellen, te wijzigen en aan te vullen. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van de directie van de SW-organisatie.

Voordat de OR het reglement definitief vaststelt, moet de directie wel haar standpunt over het conceptreglement kenbaar maken.

Nadat de OR het reglement heeft vastgesteld, aangevuld of gewijzigd, krijgen de directie en de bedrijfscommissie voor de Gesubsidieerde Arbeid een exemplaar van (de nieuwe versie van) het reglement.

Inhoud reglement

Wat moet er in een reglement staan? De WOR bepaalt dat de OR er ten minste de volgende onderwerpen in moet regelen:

  • kandidaatstelling;
  • verkiezingen;
  • tussentijdse vacatures opvullen;
  • werkwijze van de ondernemingsraad.

Daarnaast noemt de WOR ook een aantal niet verplichte onderwerpen die de OR in het reglement kan opnemen. Dat zijn de ‘kan-bepalingen’, zoals aangegeven in artikel 9 en 12 van de WOR.

De bepalingen in het reglement mogen niet:

  • in strijd zijn met de WOR;
  • een goede toepassing van de WOR in de weg staan.

Realiseer je dat het OR-reglement geen ‘overeenkomst’ is tussen de OR en de directie. Afspraken tussen OR en directie moeten worden vastgelegd in een ander document.

Opens external link in new windowDownload het voorbeeldreglement van de SER

Bij deze link kun je ook voorbeelden vinden van een modelreglement voor kiesgroepen, van de groepsondernemingsraad (GOR) en de centrale ondernemingsraad (COR).

Ook modellen voor een instellingsbesluiten van een vaste commissie, onderdeelcommissie en voorbereidingscommissie zijn hier terug te vinden.

Verder is als voorbeeld het OR-reglement van Werkse te Delft als Initiates file downloaddownload beschikbaar