Verzuimbeleid

OR en verzuimbeleid

Werkgevers en werknemers hebben in de loop van de tijd meer verantwoordelijkheden gekregen bij beleid van ziekteverzuim. De financiƫle gevolgen van verzuim worden bij de direct betrokkenen neergelegd en vooral de werkgever ondervindt daar de gevolgen van. Daarom is de aandacht voor ziekteverzuim bij organisaties toegenomen.

De OR heeft instemmingsrecht voor regelingen op het gebied van Arbeidsomstandigheden. Een van de onderwerpen die daaronder vallen is het verzuimprotocol. In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de communicatie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Lees meer informatie en bekijk praktijkvoorbeelden over het terugdringen van verzuim.

Aanmelden nieuwsbrief