Communicatie met de achterban

Communicatie met de achterban

Hoe meer draagvlak de OR heeft bij de achterban en hoe beter de OR weet wat er leeft, hoe sterker de positie van de OR tegenover de directie.
Om dat te bereiken is het belangrijk om regelmatig en doelgericht te communiceren.

De OR is verplicht om met de achterban te communiceren over:

  • de agenda van de OR-vergaderingen en de overlegvergaderingen met de directie;
  • de notulen en/of verslagen van die vergaderingen;
  • het jaarverslag van de OR.

Om beter met de achterban te communiceren vind je hier verschillende tips en praktische handvatten.

Jij en je achterban

Vaak wordt gesproken over ‘de’ achterban. Maar wie is die achterban eigenlijk? En hoe ga je om met groepen die heel verschillende belangen of informatiebehoeften hebben? Lees meer over ‘Jij en je achterban’.

Een communicatieplan schrijven

Welke relatie is er tussen het OR-werkplan en het OR-communicatieplan?
Welke elementen moeten in een communicatieplan staan? Lees meer over het communicatieplan.

Communicatiemiddelen

Bekijk het overzicht van de verschillende soorten communicatiemiddelen die de OR kan inzetten.

Heldere teksten schrijven

Pakkend en begrijpelijk schrijven is minder eenvoudig dan het misschien lijkt. Bekijk de praktische handvatten om je verder te helpen.

Aanmelden nieuwsbrief