Jij en je achterban

Doelen van communicatie met de achterban

De OR wil het contact met de achterban onderhouden, om vier redenen:

  1. Informeren – de OR heeft de behoefte om de achterban op de hoogte te brengen van feiten, meningen en ontwikkelingen.
  2. Raadplegen – de OR wil de achterban over bepaalde kwesties horen.
  3. Mobiliseren – de OR zoekt steun van de achterban voor een bepaald standpunt.
  4. Verantwoording afleggen – het is belangrijk dat de OR over het gevoerde beleid en de gekozen standpunten verantwoording aflegt aan de achterban.

Verschillende doelen vragen verschillende middelen. Soms is het effectiever om mensen mondeling te informeren, soms kan het beter schriftelijk. Bekijk welke communicatiemiddelen je kunt inzetten. Bekijk ook de checklist communicatie met de achterban.

Aanmelden nieuwsbrief