CAO WSW

CAO WSW

In de SW-sector vallen de meeste medewerkers onder de CAO-WSW. De CAO WSW is eenvoudig te bekijken op de website www.caosw.nl. De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de SW loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. In de cao hebben de werknemersorganisaties (FNV Overheid en CNV Overheid) en werkgever (VNG) afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantie en scholing. Op de site vind je de tekst van de cao en de actuele salarissen. In juni 2019 is een akkoord bereikt over de Cao SW 2019. Dit akkoord is in september door Cao-partijen bekrachtigd.

De site caosw.nl is een gezamenlijk initiatief van VNG, FNV Overheid en CNV Overheid. Met de website willen zij de cao beter toegankelijk maken.Artikelen uit de cao WSW 2015 – 2018 waarin de rol van de ondernemingsraad wordt genoemd

In de cao wordt soms specifiek de rol van de ondernemingsraad bij een bepaald onderwerp benoemd. Bekijk het overzicht van die artikelen.

Aanmelden nieuwsbrief